Diagnoza skupiny W85-W99
Skupiny diagnoz
Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
W85 Dotyk elektrického vedení 243
W850 Domov 218
W851 Obytná instituce 218
W852 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 223
W853 Sportovní a atletické prostory 217
W854 Ulice a silnice 209
W855 Prostory obchodu a služeb 191
W856 Protory průmyslové a stavební 223
W857 Zemědělství 180
W858 Jiná určená místa 219
W859 Neurčené místo 200
W86 Vystavení jinému určenému elektrickému proudu 251
W860 Domov 192
W861 Obytná instituce 209
W862 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 227
W863 Sportovní a atletické prostory 202
W864 Ulice a silnice 184
W865 Prostory obchodu a služeb 191
W866 Protory průmyslové a stavební 195
W867 Zemědělství 218
W868 Jiná určená místa 215
W869 Neurčené místo 196
W87 Vystavení neurčenému elektrickému proudu 224
W870 Domov 201
W871 Obytná instituce 213
W872 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 208
W873 Sportovní a atletické prostory 234
W874 Ulice a silnice 215
W875 Prostory obchodu a služeb 214
W876 Protory průmyslové a stavební 212
W877 Zemědělství 200
W878 Jiná určená místa 207
W879 Neurčené místo 225
W88 Vystavení ionizujícímu záření 226
W880 Domov 210
W881 Obytná instituce 216
W882 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 204
W883 Sportovní a atletické prostory 214
W884 Ulice a silnice 230
W885 Prostory obchodu a služeb 223
W886 Protory průmyslové a stavební 177
W887 Zemědělství 185
W888 Jiná určená místa 205
W889 Neurčené místo 186
W89 Vystavení uměle vytvořenému viditelnému a ultrafialovému světlu 250
W890 Domov 210
W891 Obytná instituce 178
W892 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 207
W893 Sportovní a atletické prostory 214
W894 Ulice a silnice 211
W895 Prostory obchodu a služeb 210
W896 Protory průmyslové a stavební 195
W897 Zemědělství 203
W898 Jiná určená místa 209
W899 Neurčené místo 231
W90 Vystavení jinému neionizujícímu záření 224
W900 Domov 210
W901 Obytná instituce 221
W902 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 221
W903 Sportovní a atletické prostory 232
W904 Ulice a silnice 213
W905 Prostory obchodu a služeb 198
W906 Protory průmyslové a stavební 197
W907 Zemědělství 190
W908 Jiná určená místa 219
W909 Neurčené místo 199
W91 Vystavení neurčenému typu záření 234
W910 Domov 179
W911 Obytná instituce 182
W912 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 215
W913 Sportovní a atletické prostory 206
W914 Ulice a silnice 199
W915 Prostory obchodu a služeb 201
W916 Protory průmyslové a stavební 224
W917 Zemědělství 204
W918 Jiná určená místa 227
W919 Neurčené místo 178
W92 Vystavení nadměrnému horku uměle vytvořenému 209
W920 Domov 218
W921 Obytná instituce 198
W922 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 228
W923 Sportovní a atletické prostory 210
W924 Ulice a silnice 208
W925 Prostory obchodu a služeb 233
W926 Protory průmyslové a stavební 220
W927 Zemědělství 185
W928 Jiná určená místa 219
W929 Neurčené místo 222
W93 Vystavení nadměrnému chladu uměle vytvořenému 236
W930 Domov 208
W931 Obytná instituce 196
W932 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 220
W933 Sportovní a atletické prostory 220
W934 Ulice a silnice 249
W935 Prostory obchodu a služeb 200
W936 Protory průmyslové a stavební 190
W937 Zemědělství 190
W938 Jiná určená místa 219
W939 Neurčené místo 191
W94 Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám 224
W940 Domov 202
W941 Obytná instituce 230
W942 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 228
W943 Sportovní a atletické prostory 207
W944 Ulice a silnice 199
W945 Prostory obchodu a služeb 204
W946 Protory průmyslové a stavební 182
W947 Zemědělství 194
W948 Jiná určená místa 201
W949 Neurčené místo 204
W99 Vystavení jiným a neurčeným faktorům okolního prostředí vytvořeným uměle 222
W990 Domov 208
W991 Obytná instituce 208
W992 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 204
W993 Sportovní a atletické prostory 215
W994 Ulice a silnice 241
W995 Prostory obchodu a služeb 199
W996 Protory průmyslové a stavební 198
W997 Zemědělství 188
W998 Jiná určená místa 209
W999 Neurčené místo 297