Diagnoza skupiny Y10-Y34
Skupiny diagnoz
Případ (událost) nezjištěného úmyslu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y10 Otrava neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich půs.,nezj.úmyslu 197
Y100 Domov 161
Y101 Obytná instituce 163
Y102 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 173
Y103 Sportovní a atletické prostory 173
Y104 Ulice a silnice 190
Y105 Prostory obchodu a služeb 175
Y106 Protory průmyslové a stavební 177
Y107 Zemědělství 164
Y108 Jiná určená místa 165
Y109 Neurčené místo 187
Y11 Otrava antiepilept.,sedat.-hypnot.,antiparkinson.a psychotrop.léky a expoz.,NJ,nezj.úmyslu 198
Y110 Domov 192
Y111 Obytná instituce 193
Y112 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 170
Y113 Sportovní a atletické prostory 160
Y114 Ulice a silnice 153
Y115 Prostory obchodu a služeb 153
Y116 Protory průmyslové a stavební 173
Y117 Zemědělství 170
Y118 Jiná určená místa 179
Y119 Neurčené místo 178
Y12 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expoz.jejich působení,NJ,nezj.úmyslu 165
Y120 Domov 188
Y121 Obytná instituce 181
Y122 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 178
Y123 Sportovní a atletické prostory 196
Y124 Ulice a silnice 168
Y125 Prostory obchodu a služeb 177
Y126 Protory průmyslové a stavební 176
Y127 Zemědělství 166
Y128 Jiná určená místa 159
Y129 Neurčené místo 181
Y13 Otrava j.léčivy působícími na autonom.nervovou soust. a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu 189
Y130 Domov 177
Y131 Obytná instituce 164
Y132 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 191
Y133 Sportovní a atletické prostory 174
Y134 Ulice a silnice 145
Y135 Prostory obchodu a služeb 188
Y136 Protory průmyslové a stavební 158
Y137 Zemědělství 159
Y138 Jiná určená místa 181
Y139 Neurčené místo 163
Y14 Otrava j.a NS léky,léčivy,návykovými a biolog.látkami a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu 195
Y140 Domov 191
Y141 Obytná instituce 176
Y142 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 177
Y143 Sportovní a atletické prostory 178
Y144 Ulice a silnice 185
Y145 Prostory obchodu a služeb 181
Y146 Protory průmyslové a stavební 171
Y147 Zemědělství 167
Y148 Jiná určená místa 159
Y149 Neurčené místo 169
Y15 Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu 195
Y150 Domov 147
Y151 Obytná instituce 158
Y152 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 166
Y153 Sportovní a atletické prostory 152
Y154 Ulice a silnice 158
Y155 Prostory obchodu a služeb 160
Y156 Protory průmyslové a stavební 167
Y157 Zemědělství 158
Y158 Jiná určená místa 165
Y159 Neurčené místo 155
Y16 Otrava organ.rozpust.a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a expoz.jej.působ.,nezj.úmyslu 165
Y160 Domov 157
Y161 Obytná instituce 171
Y162 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 189
Y163 Sportovní a atletické prostory 175
Y164 Ulice a silnice 150
Y165 Prostory obchodu a služeb 159
Y166 Protory průmyslové a stavební 156
Y167 Zemědělství 153
Y168 Jiná určená místa 160
Y169 Neurčené místo 187
Y17 Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 166
Y170 Domov 154
Y171 Obytná instituce 155
Y172 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 161
Y173 Sportovní a atletické prostory 163
Y174 Ulice a silnice 173
Y175 Prostory obchodu a služeb 189
Y176 Protory průmyslové a stavební 181
Y177 Zemědělství 172
Y178 Jiná určená místa 183
Y179 Neurčené místo 176
Y18 Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 191
Y180 Domov 158
Y181 Obytná instituce 157
Y182 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 173
Y183 Sportovní a atletické prostory 174
Y184 Ulice a silnice 160
Y185 Prostory obchodu a služeb 177
Y186 Protory průmyslové a stavební 159
Y187 Zemědělství 157
Y188 Jiná určená místa 152
Y189 Neurčené místo 160
Y19 Otrava jinými a NS chemikáliemi a škodliv.látkami a expozice jejich působení,nezj.úmyslu 185
Y190 Domov 195
Y191 Obytná instituce 153
Y192 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 238
Y193 Sportovní a atletické prostory 187
Y194 Ulice a silnice 159
Y195 Prostory obchodu a služeb 181
Y196 Protory průmyslové a stavební 167
Y197 Zemědělství 159
Y198 Jiná určená místa 168
Y199 Neurčené místo 201
Y20 Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu 214
Y200 Domov 180
Y201 Obytná instituce 153
Y202 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 192
Y203 Sportovní a atletické prostory 166
Y204 Ulice a silnice 172
Y205 Prostory obchodu a služeb 177
Y206 Protory průmyslové a stavební 153
Y207 Zemědělství 187
Y208 Jiná určená místa 168
Y209 Neurčené místo 188
Y21 (U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu 160
Y210 Domov 164
Y211 Obytná instituce 170
Y212 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 185
Y213 Sportovní a atletické prostory 192
Y214 Ulice a silnice 169
Y215 Prostory obchodu a služeb 177
Y216 Protory průmyslové a stavební 148
Y217 Zemědělství 158
Y218 Jiná určená místa 157
Y219 Neurčené místo 148
Y22 Výstřel z pistole, revolveru, nezjištěného úmyslu 177
Y220 Domov 162
Y221 Obytná instituce 164
Y222 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 171
Y223 Sportovní a atletické prostory 185
Y224 Ulice a silnice 184
Y225 Prostory obchodu a služeb 144
Y226 Protory průmyslové a stavební 151
Y227 Zemědělství 148
Y228 Jiná určená místa 152
Y229 Neurčené místo 164
Y23 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 205
Y230 Domov 168
Y231 Obytná instituce 183
Y232 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 201
Y233 Sportovní a atletické prostory 173
Y234 Ulice a silnice 158
Y235 Prostory obchodu a služeb 163
Y236 Protory průmyslové a stavební 150
Y237 Zemědělství 165
Y238 Jiná určená místa 167
Y239 Neurčené místo 151
Y24 Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 175
Y240 Domov 167
Y241 Obytná instituce 157
Y242 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 174
Y243 Sportovní a atletické prostory 184
Y244 Ulice a silnice 169
Y245 Prostory obchodu a služeb 165
Y246 Protory průmyslové a stavební 170
Y247 Zemědělství 150
Y248 Jiná určená místa 168
Y249 Neurčené místo 159
Y25 Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu 188
Y250 Domov 149
Y251 Obytná instituce 168
Y252 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 164
Y253 Sportovní a atletické prostory 154
Y254 Ulice a silnice 158
Y255 Prostory obchodu a služeb 162
Y256 Protory průmyslové a stavební 158
Y257 Zemědělství 156
Y258 Jiná určená místa 158
Y259 Neurčené místo 158
Y26 Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu 195
Y260 Domov 144
Y261 Obytná instituce 159
Y262 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 173
Y263 Sportovní a atletické prostory 178
Y264 Ulice a silnice 154
Y265 Prostory obchodu a služeb 176
Y266 Protory průmyslové a stavební 156
Y267 Zemědělství 172
Y268 Jiná určená místa 167
Y269 Neurčené místo 169
Y27 Kontakt s vodní párou, horkými výpary a horkými předměty, nezjištěného úmyslu 171
Y270 Domov 163
Y271 Obytná instituce 165
Y272 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 160
Y273 Sportovní a atletické prostory 182
Y274 Ulice a silnice 164
Y275 Prostory obchodu a služeb 154
Y276 Protory průmyslové a stavební 158
Y277 Zemědělství 162
Y278 Jiná určená místa 164
Y279 Neurčené místo 179
Y28 Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu 191
Y280 Domov 157
Y281 Obytná instituce 141
Y282 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 184
Y283 Sportovní a atletické prostory 171
Y284 Ulice a silnice 180
Y285 Prostory obchodu a služeb 172
Y286 Protory průmyslové a stavební 169
Y287 Zemědělství 161
Y288 Jiná určená místa 180
Y289 Neurčené místo 195
Y29 Kontakt s tupým předmětem, nezjištěného úmyslu 185
Y290 Domov 162
Y291 Obytná instituce 146
Y292 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 151
Y293 Sportovní a atletické prostory 162
Y294 Ulice a silnice 169
Y295 Prostory obchodu a služeb 172
Y296 Protory průmyslové a stavební 164
Y297 Zemědělství 187
Y298 Jiná určená místa 171
Y299 Neurčené místo 155
Y30 Pád, skok nebo strčení s výšky, nezjištěného úmyslu 165
Y300 Domov 171
Y301 Obytná instituce 155
Y302 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 175
Y303 Sportovní a atletické prostory 160
Y304 Ulice a silnice 145
Y305 Prostory obchodu a služeb 151
Y306 Protory průmyslové a stavební 159
Y307 Zemědělství 168
Y308 Jiná určená místa 161
Y309 Neurčené místo 172
Y31 Pád, položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu 174
Y310 Domov 163
Y311 Obytná instituce 147
Y312 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 170
Y313 Sportovní a atletické prostory 165
Y314 Ulice a silnice 182
Y315 Prostory obchodu a služeb 158
Y316 Protory průmyslové a stavební 141
Y317 Zemědělství 158
Y318 Jiná určená místa 139
Y319 Neurčené místo 159
Y32 Nehoda motorového vozidla, nezjištěného úmyslu 176
Y320 Domov 165
Y321 Obytná instituce 151
Y322 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 151
Y323 Sportovní a atletické prostory 140
Y324 Ulice a silnice 148
Y325 Prostory obchodu a služeb 181
Y326 Protory průmyslové a stavební 177
Y327 Zemědělství 171
Y328 Jiná určená místa 164
Y329 Neurčené místo 159
Y33 Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu 165
Y330 Domov 172
Y331 Obytná instituce 147
Y332 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 187
Y333 Sportovní a atletické prostory 175
Y334 Ulice a silnice 154
Y335 Prostory obchodu a služeb 160
Y336 Protory průmyslové a stavební 166
Y337 Zemědělství 153
Y338 Jiná určená místa 157
Y339 Neurčené místo 174
Y34 Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu 174
Y340 Domov 160
Y341 Obytná instituce 143
Y342 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 156
Y343 Sportovní a atletické prostory 162
Y344 Ulice a silnice 160
Y345 Prostory obchodu a služeb 153
Y346 Protory průmyslové a stavební 173
Y347 Zemědělství 153
Y348 Jiná určená místa 146
Y349 Neurčené místo 168