Diagnoza skupiny Y10-Y34
Skupiny diagnoz
Případ (událost) nezjištěného úmyslu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y10 Otrava neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich půs.,nezj.úmyslu 195
Y100 Domov 157
Y101 Obytná instituce 160
Y102 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 170
Y103 Sportovní a atletické prostory 171
Y104 Ulice a silnice 188
Y105 Prostory obchodu a služeb 173
Y106 Protory průmyslové a stavební 173
Y107 Zemědělství 161
Y108 Jiná určená místa 162
Y109 Neurčené místo 186
Y11 Otrava antiepilept.,sedat.-hypnot.,antiparkinson.a psychotrop.léky a expoz.,NJ,nezj.úmyslu 198
Y110 Domov 189
Y111 Obytná instituce 188
Y112 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 168
Y113 Sportovní a atletické prostory 159
Y114 Ulice a silnice 150
Y115 Prostory obchodu a služeb 150
Y116 Protory průmyslové a stavební 170
Y117 Zemědělství 167
Y118 Jiná určená místa 178
Y119 Neurčené místo 178
Y12 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expoz.jejich působení,NJ,nezj.úmyslu 162
Y120 Domov 183
Y121 Obytná instituce 179
Y122 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 176
Y123 Sportovní a atletické prostory 193
Y124 Ulice a silnice 167
Y125 Prostory obchodu a služeb 175
Y126 Protory průmyslové a stavební 174
Y127 Zemědělství 164
Y128 Jiná určená místa 156
Y129 Neurčené místo 177
Y13 Otrava j.léčivy působícími na autonom.nervovou soust. a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu 186
Y130 Domov 173
Y131 Obytná instituce 162
Y132 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 189
Y133 Sportovní a atletické prostory 173
Y134 Ulice a silnice 143
Y135 Prostory obchodu a služeb 185
Y136 Protory průmyslové a stavební 156
Y137 Zemědělství 159
Y138 Jiná určená místa 179
Y139 Neurčené místo 160
Y14 Otrava j.a NS léky,léčivy,návykovými a biolog.látkami a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu 194
Y140 Domov 188
Y141 Obytná instituce 169
Y142 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 174
Y143 Sportovní a atletické prostory 176
Y144 Ulice a silnice 185
Y145 Prostory obchodu a služeb 177
Y146 Protory průmyslové a stavební 164
Y147 Zemědělství 164
Y148 Jiná určená místa 156
Y149 Neurčené místo 168
Y15 Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu 191
Y150 Domov 145
Y151 Obytná instituce 156
Y152 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 165
Y153 Sportovní a atletické prostory 150
Y154 Ulice a silnice 155
Y155 Prostory obchodu a služeb 158
Y156 Protory průmyslové a stavební 165
Y157 Zemědělství 156
Y158 Jiná určená místa 164
Y159 Neurčené místo 153
Y16 Otrava organ.rozpust.a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a expoz.jej.působ.,nezj.úmyslu 163
Y160 Domov 155
Y161 Obytná instituce 170
Y162 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 187
Y163 Sportovní a atletické prostory 172
Y164 Ulice a silnice 148
Y165 Prostory obchodu a služeb 157
Y166 Protory průmyslové a stavební 153
Y167 Zemědělství 151
Y168 Jiná určená místa 159
Y169 Neurčené místo 185
Y17 Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 163
Y170 Domov 151
Y171 Obytná instituce 154
Y172 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 157
Y173 Sportovní a atletické prostory 161
Y174 Ulice a silnice 169
Y175 Prostory obchodu a služeb 184
Y176 Protory průmyslové a stavební 176
Y177 Zemědělství 166
Y178 Jiná určená místa 182
Y179 Neurčené místo 175
Y18 Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 190
Y180 Domov 157
Y181 Obytná instituce 155
Y182 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 171
Y183 Sportovní a atletické prostory 172
Y184 Ulice a silnice 158
Y185 Prostory obchodu a služeb 169
Y186 Protory průmyslové a stavební 158
Y187 Zemědělství 156
Y188 Jiná určená místa 150
Y189 Neurčené místo 158
Y19 Otrava jinými a NS chemikáliemi a škodliv.látkami a expozice jejich působení,nezj.úmyslu 183
Y190 Domov 193
Y191 Obytná instituce 151
Y192 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 226
Y193 Sportovní a atletické prostory 186
Y194 Ulice a silnice 156
Y195 Prostory obchodu a služeb 178
Y196 Protory průmyslové a stavební 166
Y197 Zemědělství 158
Y198 Jiná určená místa 166
Y199 Neurčené místo 192
Y20 Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu 209
Y200 Domov 172
Y201 Obytná instituce 151
Y202 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 191
Y203 Sportovní a atletické prostory 164
Y204 Ulice a silnice 170
Y205 Prostory obchodu a služeb 172
Y206 Protory průmyslové a stavební 152
Y207 Zemědělství 185
Y208 Jiná určená místa 166
Y209 Neurčené místo 185
Y21 (U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu 158
Y210 Domov 162
Y211 Obytná instituce 169
Y212 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 184
Y213 Sportovní a atletické prostory 191
Y214 Ulice a silnice 166
Y215 Prostory obchodu a služeb 175
Y216 Protory průmyslové a stavební 146
Y217 Zemědělství 155
Y218 Jiná určená místa 155
Y219 Neurčené místo 146
Y22 Výstřel z pistole, revolveru, nezjištěného úmyslu 174
Y220 Domov 162
Y221 Obytná instituce 160
Y222 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 168
Y223 Sportovní a atletické prostory 181
Y224 Ulice a silnice 182
Y225 Prostory obchodu a služeb 142
Y226 Protory průmyslové a stavební 150
Y227 Zemědělství 145
Y228 Jiná určená místa 150
Y229 Neurčené místo 163
Y23 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 202
Y230 Domov 167
Y231 Obytná instituce 180
Y232 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 198
Y233 Sportovní a atletické prostory 171
Y234 Ulice a silnice 156
Y235 Prostory obchodu a služeb 162
Y236 Protory průmyslové a stavební 148
Y237 Zemědělství 163
Y238 Jiná určená místa 165
Y239 Neurčené místo 149
Y24 Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 173
Y240 Domov 165
Y241 Obytná instituce 154
Y242 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 171
Y243 Sportovní a atletické prostory 182
Y244 Ulice a silnice 168
Y245 Prostory obchodu a služeb 164
Y246 Protory průmyslové a stavební 167
Y247 Zemědělství 148
Y248 Jiná určená místa 167
Y249 Neurčené místo 155
Y25 Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu 185
Y250 Domov 149
Y251 Obytná instituce 165
Y252 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 161
Y253 Sportovní a atletické prostory 150
Y254 Ulice a silnice 157
Y255 Prostory obchodu a služeb 158
Y256 Protory průmyslové a stavební 155
Y257 Zemědělství 155
Y258 Jiná určená místa 156
Y259 Neurčené místo 154
Y26 Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu 193
Y260 Domov 143
Y261 Obytná instituce 156
Y262 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 171
Y263 Sportovní a atletické prostory 177
Y264 Ulice a silnice 153
Y265 Prostory obchodu a služeb 174
Y266 Protory průmyslové a stavební 153
Y267 Zemědělství 169
Y268 Jiná určená místa 166
Y269 Neurčené místo 168
Y27 Kontakt s vodní párou, horkými výpary a horkými předměty, nezjištěného úmyslu 167
Y270 Domov 160
Y271 Obytná instituce 161
Y272 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 157
Y273 Sportovní a atletické prostory 180
Y274 Ulice a silnice 161
Y275 Prostory obchodu a služeb 152
Y276 Protory průmyslové a stavební 155
Y277 Zemědělství 158
Y278 Jiná určená místa 162
Y279 Neurčené místo 178
Y28 Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu 188
Y280 Domov 155
Y281 Obytná instituce 138
Y282 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 178
Y283 Sportovní a atletické prostory 166
Y284 Ulice a silnice 179
Y285 Prostory obchodu a služeb 168
Y286 Protory průmyslové a stavební 167
Y287 Zemědělství 159
Y288 Jiná určená místa 178
Y289 Neurčené místo 192
Y29 Kontakt s tupým předmětem, nezjištěného úmyslu 184
Y290 Domov 159
Y291 Obytná instituce 142
Y292 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 147
Y293 Sportovní a atletické prostory 158
Y294 Ulice a silnice 168
Y295 Prostory obchodu a služeb 171
Y296 Protory průmyslové a stavební 162
Y297 Zemědělství 182
Y298 Jiná určená místa 170
Y299 Neurčené místo 150
Y30 Pád, skok nebo strčení s výšky, nezjištěného úmyslu 162
Y300 Domov 171
Y301 Obytná instituce 153
Y302 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 173
Y303 Sportovní a atletické prostory 158
Y304 Ulice a silnice 144
Y305 Prostory obchodu a služeb 149
Y306 Protory průmyslové a stavební 156
Y307 Zemědělství 164
Y308 Jiná určená místa 159
Y309 Neurčené místo 169
Y31 Pád, položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu 171
Y310 Domov 158
Y311 Obytná instituce 144
Y312 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 169
Y313 Sportovní a atletické prostory 164
Y314 Ulice a silnice 179
Y315 Prostory obchodu a služeb 154
Y316 Protory průmyslové a stavební 139
Y317 Zemědělství 157
Y318 Jiná určená místa 136
Y319 Neurčené místo 158
Y32 Nehoda motorového vozidla, nezjištěného úmyslu 174
Y320 Domov 163
Y321 Obytná instituce 150
Y322 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 149
Y323 Sportovní a atletické prostory 138
Y324 Ulice a silnice 143
Y325 Prostory obchodu a služeb 178
Y326 Protory průmyslové a stavební 175
Y327 Zemědělství 169
Y328 Jiná určená místa 163
Y329 Neurčené místo 155
Y33 Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu 162
Y330 Domov 168
Y331 Obytná instituce 141
Y332 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 185
Y333 Sportovní a atletické prostory 173
Y334 Ulice a silnice 150
Y335 Prostory obchodu a služeb 160
Y336 Protory průmyslové a stavební 164
Y337 Zemědělství 149
Y338 Jiná určená místa 155
Y339 Neurčené místo 173
Y34 Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu 170
Y340 Domov 158
Y341 Obytná instituce 142
Y342 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 154
Y343 Sportovní a atletické prostory 161
Y344 Ulice a silnice 157
Y345 Prostory obchodu a služeb 151
Y346 Protory průmyslové a stavební 171
Y347 Zemědělství 150
Y348 Jiná určená místa 144
Y349 Neurčené místo 165