Diagnoza skupiny Y10-Y34
Skupiny diagnoz
Případ (událost) nezjištěného úmyslu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y10 Otrava neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich půs.,nezj.úmyslu 212
Y100 Domov 182
Y101 Obytná instituce 183
Y102 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 186
Y103 Sportovní a atletické prostory 184
Y104 Ulice a silnice 202
Y105 Prostory obchodu a služeb 186
Y106 Protory průmyslové a stavební 183
Y107 Zemědělství 174
Y108 Jiná určená místa 178
Y109 Neurčené místo 202
Y11 Otrava antiepilept.,sedat.-hypnot.,antiparkinson.a psychotrop.léky a expoz.,NJ,nezj.úmyslu 215
Y110 Domov 207
Y111 Obytná instituce 209
Y112 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 185
Y113 Sportovní a atletické prostory 170
Y114 Ulice a silnice 173
Y115 Prostory obchodu a služeb 169
Y116 Protory průmyslové a stavební 185
Y117 Zemědělství 182
Y118 Jiná určená místa 201
Y119 Neurčené místo 192
Y12 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expoz.jejich působení,NJ,nezj.úmyslu 177
Y120 Domov 202
Y121 Obytná instituce 199
Y122 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 178
Y123 Sportovní a atletické prostory 212
Y124 Ulice a silnice 190
Y125 Prostory obchodu a služeb 193
Y126 Protory průmyslové a stavební 187
Y127 Zemědělství 177
Y128 Jiná určená místa 177
Y129 Neurčené místo 196
Y13 Otrava j.léčivy působícími na autonom.nervovou soust. a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu 201
Y130 Domov 190
Y131 Obytná instituce 178
Y132 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 204
Y133 Sportovní a atletické prostory 189
Y134 Ulice a silnice 160
Y135 Prostory obchodu a služeb 201
Y136 Protory průmyslové a stavební 174
Y137 Zemědělství 173
Y138 Jiná určená místa 196
Y139 Neurčené místo 179
Y14 Otrava j.a NS léky,léčivy,návykovými a biolog.látkami a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu 206
Y140 Domov 207
Y141 Obytná instituce 189
Y142 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 191
Y143 Sportovní a atletické prostory 188
Y144 Ulice a silnice 186
Y145 Prostory obchodu a služeb 196
Y146 Protory průmyslové a stavební 186
Y147 Zemědělství 180
Y148 Jiná určená místa 178
Y149 Neurčené místo 185
Y15 Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu 217
Y150 Domov 159
Y151 Obytná instituce 172
Y152 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 167
Y153 Sportovní a atletické prostory 170
Y154 Ulice a silnice 173
Y155 Prostory obchodu a služeb 182
Y156 Protory průmyslové a stavební 184
Y157 Zemědělství 171
Y158 Jiná určená místa 166
Y159 Neurčené místo 170
Y16 Otrava organ.rozpust.a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a expoz.jej.působ.,nezj.úmyslu 177
Y160 Domov 169
Y161 Obytná instituce 188
Y162 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 213
Y163 Sportovní a atletické prostory 196
Y164 Ulice a silnice 165
Y165 Prostory obchodu a služeb 174
Y166 Protory průmyslové a stavební 169
Y167 Zemědělství 162
Y168 Jiná určená místa 175
Y169 Neurčené místo 202
Y17 Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 179
Y170 Domov 170
Y171 Obytná instituce 160
Y172 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 175
Y173 Sportovní a atletické prostory 177
Y174 Ulice a silnice 186
Y175 Prostory obchodu a služeb 204
Y176 Protory průmyslové a stavební 194
Y177 Zemědělství 184
Y178 Jiná určená místa 197
Y179 Neurčené místo 187
Y18 Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 208
Y180 Domov 174
Y181 Obytná instituce 171
Y182 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 185
Y183 Sportovní a atletické prostory 184
Y184 Ulice a silnice 172
Y185 Prostory obchodu a služeb 189
Y186 Protory průmyslové a stavební 172
Y187 Zemědělství 170
Y188 Jiná určená místa 165
Y189 Neurčené místo 175
Y19 Otrava jinými a NS chemikáliemi a škodliv.látkami a expozice jejich působení,nezj.úmyslu 201
Y190 Domov 214
Y191 Obytná instituce 167
Y192 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 273
Y193 Sportovní a atletické prostory 202
Y194 Ulice a silnice 176
Y195 Prostory obchodu a služeb 193
Y196 Protory průmyslové a stavební 181
Y197 Zemědělství 172
Y198 Jiná určená místa 177
Y199 Neurčené místo 216
Y20 Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu 230
Y200 Domov 197
Y201 Obytná instituce 171
Y202 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 207
Y203 Sportovní a atletické prostory 181
Y204 Ulice a silnice 184
Y205 Prostory obchodu a služeb 191
Y206 Protory průmyslové a stavební 171
Y207 Zemědělství 202
Y208 Jiná určená místa 186
Y209 Neurčené místo 202
Y21 (U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu 179
Y210 Domov 182
Y211 Obytná instituce 188
Y212 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 203
Y213 Sportovní a atletické prostory 207
Y214 Ulice a silnice 181
Y215 Prostory obchodu a služeb 195
Y216 Protory průmyslové a stavební 170
Y217 Zemědělství 171
Y218 Jiná určená místa 167
Y219 Neurčené místo 161
Y22 Výstřel z pistole, revolveru, nezjištěného úmyslu 187
Y220 Domov 177
Y221 Obytná instituce 176
Y222 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 192
Y223 Sportovní a atletické prostory 198
Y224 Ulice a silnice 200
Y225 Prostory obchodu a služeb 162
Y226 Protory průmyslové a stavební 162
Y227 Zemědělství 160
Y228 Jiná určená místa 169
Y229 Neurčené místo 178
Y23 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 219
Y230 Domov 178
Y231 Obytná instituce 199
Y232 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 214
Y233 Sportovní a atletické prostory 188
Y234 Ulice a silnice 180
Y235 Prostory obchodu a služeb 182
Y236 Protory průmyslové a stavební 166
Y237 Zemědělství 178
Y238 Jiná určená místa 185
Y239 Neurčené místo 164
Y24 Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 198
Y240 Domov 179
Y241 Obytná instituce 171
Y242 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 188
Y243 Sportovní a atletické prostory 197
Y244 Ulice a silnice 183
Y245 Prostory obchodu a služeb 176
Y246 Protory průmyslové a stavební 187
Y247 Zemědělství 162
Y248 Jiná určená místa 181
Y249 Neurčené místo 175
Y25 Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu 203
Y250 Domov 168
Y251 Obytná instituce 182
Y252 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 179
Y253 Sportovní a atletické prostory 166
Y254 Ulice a silnice 168
Y255 Prostory obchodu a služeb 178
Y256 Protory průmyslové a stavební 174
Y257 Zemědělství 159
Y258 Jiná určená místa 175
Y259 Neurčené místo 171
Y26 Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu 208
Y260 Domov 160
Y261 Obytná instituce 174
Y262 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 182
Y263 Sportovní a atletické prostory 191
Y264 Ulice a silnice 172
Y265 Prostory obchodu a služeb 188
Y266 Protory průmyslové a stavební 169
Y267 Zemědělství 184
Y268 Jiná určená místa 184
Y269 Neurčené místo 170
Y27 Kontakt s vodní párou, horkými výpary a horkými předměty, nezjištěného úmyslu 188
Y270 Domov 176
Y271 Obytná instituce 180
Y272 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 174
Y273 Sportovní a atletické prostory 198
Y274 Ulice a silnice 176
Y275 Prostory obchodu a služeb 168
Y276 Protory průmyslové a stavební 170
Y277 Zemědělství 180
Y278 Jiná určená místa 180
Y279 Neurčené místo 193
Y28 Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu 205
Y280 Domov 173
Y281 Obytná instituce 156
Y282 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 197
Y283 Sportovní a atletické prostory 190
Y284 Ulice a silnice 194
Y285 Prostory obchodu a služeb 191
Y286 Protory průmyslové a stavební 183
Y287 Zemědělství 176
Y288 Jiná určená místa 197
Y289 Neurčené místo 209
Y29 Kontakt s tupým předmětem, nezjištěného úmyslu 201
Y290 Domov 173
Y291 Obytná instituce 162
Y292 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 167
Y293 Sportovní a atletické prostory 180
Y294 Ulice a silnice 185
Y295 Prostory obchodu a služeb 188
Y296 Protory průmyslové a stavební 166
Y297 Zemědělství 206
Y298 Jiná určená místa 179
Y299 Neurčené místo 167
Y30 Pád, skok nebo strčení s výšky, nezjištěného úmyslu 182
Y300 Domov 184
Y301 Obytná instituce 170
Y302 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 187
Y303 Sportovní a atletické prostory 183
Y304 Ulice a silnice 163
Y305 Prostory obchodu a služeb 165
Y306 Protory průmyslové a stavební 168
Y307 Zemědělství 183
Y308 Jiná určená místa 172
Y309 Neurčené místo 182
Y31 Pád, položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu 192
Y310 Domov 176
Y311 Obytná instituce 161
Y312 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 184
Y313 Sportovní a atletické prostory 178
Y314 Ulice a silnice 191
Y315 Prostory obchodu a služeb 173
Y316 Protory průmyslové a stavební 157
Y317 Zemědělství 173
Y318 Jiná určená místa 155
Y319 Neurčené místo 171
Y32 Nehoda motorového vozidla, nezjištěného úmyslu 190
Y320 Domov 182
Y321 Obytná instituce 161
Y322 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 173
Y323 Sportovní a atletické prostory 157
Y324 Ulice a silnice 164
Y325 Prostory obchodu a služeb 196
Y326 Protory průmyslové a stavební 192
Y327 Zemědělství 190
Y328 Jiná určená místa 174
Y329 Neurčené místo 174
Y33 Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu 183
Y330 Domov 183
Y331 Obytná instituce 163
Y332 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 212
Y333 Sportovní a atletické prostory 200
Y334 Ulice a silnice 158
Y335 Prostory obchodu a služeb 173
Y336 Protory průmyslové a stavební 178
Y337 Zemědělství 166
Y338 Jiná určená místa 169
Y339 Neurčené místo 193
Y34 Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu 184
Y340 Domov 179
Y341 Obytná instituce 158
Y342 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 170
Y343 Sportovní a atletické prostory 174
Y344 Ulice a silnice 178
Y345 Prostory obchodu a služeb 169
Y346 Protory průmyslové a stavební 186
Y347 Zemědělství 173
Y348 Jiná určená místa 159
Y349 Neurčené místo 184