Diagnoza skupiny Y10-Y34
Skupiny diagnoz
Případ (událost) nezjištěného úmyslu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y10 Otrava neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich půs.,nezj.úmyslu 202
Y100 Domov 168
Y101 Obytná instituce 171
Y102 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 180
Y103 Sportovní a atletické prostory 175
Y104 Ulice a silnice 195
Y105 Prostory obchodu a služeb 180
Y106 Protory průmyslové a stavební 179
Y107 Zemědělství 170
Y108 Jiná určená místa 169
Y109 Neurčené místo 194
Y11 Otrava antiepilept.,sedat.-hypnot.,antiparkinson.a psychotrop.léky a expoz.,NJ,nezj.úmyslu 205
Y110 Domov 199
Y111 Obytná instituce 196
Y112 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 176
Y113 Sportovní a atletické prostory 162
Y114 Ulice a silnice 163
Y115 Prostory obchodu a služeb 160
Y116 Protory průmyslové a stavební 179
Y117 Zemědělství 177
Y118 Jiná určená místa 187
Y119 Neurčené místo 183
Y12 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expoz.jejich působení,NJ,nezj.úmyslu 171
Y120 Domov 192
Y121 Obytná instituce 189
Y122 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 178
Y123 Sportovní a atletické prostory 204
Y124 Ulice a silnice 175
Y125 Prostory obchodu a služeb 183
Y126 Protory průmyslové a stavební 183
Y127 Zemědělství 171
Y128 Jiná určená místa 164
Y129 Neurčené místo 187
Y13 Otrava j.léčivy působícími na autonom.nervovou soust. a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu 196
Y130 Domov 184
Y131 Obytná instituce 170
Y132 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 197
Y133 Sportovní a atletické prostory 182
Y134 Ulice a silnice 152
Y135 Prostory obchodu a služeb 194
Y136 Protory průmyslové a stavební 163
Y137 Zemědělství 164
Y138 Jiná určená místa 189
Y139 Neurčené místo 168
Y14 Otrava j.a NS léky,léčivy,návykovými a biolog.látkami a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu 199
Y140 Domov 200
Y141 Obytná instituce 181
Y142 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 184
Y143 Sportovní a atletické prostory 181
Y144 Ulice a silnice 185
Y145 Prostory obchodu a služeb 186
Y146 Protory průmyslové a stavební 175
Y147 Zemědělství 174
Y148 Jiná určená místa 166
Y149 Neurčené místo 175
Y15 Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu 205
Y150 Domov 152
Y151 Obytná instituce 165
Y152 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 167
Y153 Sportovní a atletické prostory 159
Y154 Ulice a silnice 164
Y155 Prostory obchodu a služeb 169
Y156 Protory průmyslové a stavební 170
Y157 Zemědělství 163
Y158 Jiná určená místa 165
Y159 Neurčené místo 160
Y16 Otrava organ.rozpust.a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a expoz.jej.působ.,nezj.úmyslu 170
Y160 Domov 164
Y161 Obytná instituce 178
Y162 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 198
Y163 Sportovní a atletické prostory 183
Y164 Ulice a silnice 156
Y165 Prostory obchodu a služeb 165
Y166 Protory průmyslové a stavební 163
Y167 Zemědělství 155
Y168 Jiná určená místa 167
Y169 Neurčené místo 192
Y17 Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 173
Y170 Domov 161
Y171 Obytná instituce 159
Y172 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 167
Y173 Sportovní a atletické prostory 170
Y174 Ulice a silnice 180
Y175 Prostory obchodu a služeb 195
Y176 Protory průmyslové a stavební 187
Y177 Zemědělství 180
Y178 Jiná určená místa 188
Y179 Neurčené místo 180
Y18 Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 197
Y180 Domov 167
Y181 Obytná instituce 165
Y182 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 177
Y183 Sportovní a atletické prostory 177
Y184 Ulice a silnice 166
Y185 Prostory obchodu a služeb 182
Y186 Protory průmyslové a stavební 165
Y187 Zemědělství 163
Y188 Jiná určená místa 160
Y189 Neurčené místo 169
Y19 Otrava jinými a NS chemikáliemi a škodliv.látkami a expozice jejich působení,nezj.úmyslu 193
Y190 Domov 204
Y191 Obytná instituce 158
Y192 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 251
Y193 Sportovní a atletické prostory 193
Y194 Ulice a silnice 165
Y195 Prostory obchodu a služeb 189
Y196 Protory průmyslové a stavební 173
Y197 Zemědělství 165
Y198 Jiná určená místa 173
Y199 Neurčené místo 207
Y20 Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu 220
Y200 Domov 186
Y201 Obytná instituce 162
Y202 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 199
Y203 Sportovní a atletické prostory 173
Y204 Ulice a silnice 178
Y205 Prostory obchodu a služeb 183
Y206 Protory průmyslové a stavební 158
Y207 Zemědělství 192
Y208 Jiná určená místa 176
Y209 Neurčené místo 195
Y21 (U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu 164
Y210 Domov 168
Y211 Obytná instituce 175
Y212 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 194
Y213 Sportovní a atletické prostory 200
Y214 Ulice a silnice 176
Y215 Prostory obchodu a služeb 185
Y216 Protory průmyslové a stavební 155
Y217 Zemědělství 165
Y218 Jiná určená místa 159
Y219 Neurčené místo 154
Y22 Výstřel z pistole, revolveru, nezjištěného úmyslu 181
Y220 Domov 169
Y221 Obytná instituce 170
Y222 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 176
Y223 Sportovní a atletické prostory 192
Y224 Ulice a silnice 191
Y225 Prostory obchodu a služeb 151
Y226 Protory průmyslové a stavební 155
Y227 Zemědělství 153
Y228 Jiná určená místa 156
Y229 Neurčené místo 168
Y23 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 214
Y230 Domov 173
Y231 Obytná instituce 192
Y232 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 206
Y233 Sportovní a atletické prostory 180
Y234 Ulice a silnice 163
Y235 Prostory obchodu a služeb 170
Y236 Protory průmyslové a stavební 157
Y237 Zemědělství 171
Y238 Jiná určená místa 170
Y239 Neurčené místo 155
Y24 Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 186
Y240 Domov 172
Y241 Obytná instituce 163
Y242 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 182
Y243 Sportovní a atletické prostory 190
Y244 Ulice a silnice 174
Y245 Prostory obchodu a služeb 170
Y246 Protory průmyslové a stavební 177
Y247 Zemědělství 156
Y248 Jiná určená místa 173
Y249 Neurčené místo 167
Y25 Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu 193
Y250 Domov 155
Y251 Obytná instituce 175
Y252 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 170
Y253 Sportovní a atletické prostory 160
Y254 Ulice a silnice 164
Y255 Prostory obchodu a služeb 168
Y256 Protory průmyslové a stavební 165
Y257 Zemědělství 157
Y258 Jiná určená místa 163
Y259 Neurčené místo 166
Y26 Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu 201
Y260 Domov 152
Y261 Obytná instituce 167
Y262 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 178
Y263 Sportovní a atletické prostory 184
Y264 Ulice a silnice 163
Y265 Prostory obchodu a služeb 181
Y266 Protory průmyslové a stavební 163
Y267 Zemědělství 177
Y268 Jiná určená místa 172
Y269 Neurčené místo 169
Y27 Kontakt s vodní párou, horkými výpary a horkými předměty, nezjištěného úmyslu 178
Y270 Domov 169
Y271 Obytná instituce 173
Y272 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 166
Y273 Sportovní a atletické prostory 187
Y274 Ulice a silnice 171
Y275 Prostory obchodu a služeb 159
Y276 Protory průmyslové a stavební 165
Y277 Zemědělství 169
Y278 Jiná určená místa 172
Y279 Neurčené místo 186
Y28 Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu 200
Y280 Domov 165
Y281 Obytná instituce 148
Y282 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 189
Y283 Sportovní a atletické prostory 178
Y284 Ulice a silnice 186
Y285 Prostory obchodu a služeb 181
Y286 Protory průmyslové a stavební 175
Y287 Zemědělství 167
Y288 Jiná určená místa 187
Y289 Neurčené místo 200
Y29 Kontakt s tupým předmětem, nezjištěného úmyslu 191
Y290 Domov 169
Y291 Obytná instituce 155
Y292 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 159
Y293 Sportovní a atletické prostory 169
Y294 Ulice a silnice 176
Y295 Prostory obchodu a služeb 176
Y296 Protory průmyslové a stavební 166
Y297 Zemědělství 193
Y298 Jiná určená místa 175
Y299 Neurčené místo 162
Y30 Pád, skok nebo strčení s výšky, nezjištěného úmyslu 169
Y300 Domov 177
Y301 Obytná instituce 163
Y302 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 179
Y303 Sportovní a atletické prostory 169
Y304 Ulice a silnice 150
Y305 Prostory obchodu a služeb 157
Y306 Protory průmyslové a stavební 163
Y307 Zemědělství 175
Y308 Jiná určená místa 167
Y309 Neurčené místo 175
Y31 Pád, položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu 180
Y310 Domov 171
Y311 Obytná instituce 153
Y312 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 176
Y313 Sportovní a atletické prostory 173
Y314 Ulice a silnice 187
Y315 Prostory obchodu a služeb 165
Y316 Protory průmyslové a stavební 149
Y317 Zemědělství 164
Y318 Jiná určená místa 145
Y319 Neurčené místo 165
Y32 Nehoda motorového vozidla, nezjištěného úmyslu 182
Y320 Domov 172
Y321 Obytná instituce 155
Y322 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 160
Y323 Sportovní a atletické prostory 147
Y324 Ulice a silnice 155
Y325 Prostory obchodu a služeb 188
Y326 Protory průmyslové a stavební 184
Y327 Zemědělství 181
Y328 Jiná určená místa 168
Y329 Neurčené místo 165
Y33 Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu 172
Y330 Domov 179
Y331 Obytná instituce 154
Y332 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 194
Y333 Sportovní a atletické prostory 181
Y334 Ulice a silnice 157
Y335 Prostory obchodu a služeb 166
Y336 Protory průmyslové a stavební 170
Y337 Zemědělství 158
Y338 Jiná určená místa 162
Y339 Neurčené místo 180
Y34 Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu 180
Y340 Domov 169
Y341 Obytná instituce 149
Y342 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy 162
Y343 Sportovní a atletické prostory 166
Y344 Ulice a silnice 170
Y345 Prostory obchodu a služeb 162
Y346 Protory průmyslové a stavební 179
Y347 Zemědělství 159
Y348 Jiná určená místa 150
Y349 Neurčené místo 176