Diagnoza skupiny Y35-Y36
Skupiny diagnoz
Zákonný zákrok a válečné operace
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y35 Zákonný zákrok 313
Y350 Zákonný zákrok výstřelem ze střelné zbraně 284
Y351 Zákonný zákrok výbušninou 295
Y352 Zákonný zákrok plynem 288
Y353 Zákonný zákrok tupými předměty 295
Y354 Zákonný zákrok ostrými předměty 277
Y355 Zákonná poprava 268
Y356 Zákonný zákrok jinými určenými způsoby 261
Y357 Zákonný zákrok, neurčenými způsoby 258
Y36 Válečné operace 322
Y360 Válečné operace výbuchem námořních zbraní 288
Y361 Válečné operace zničením letounu 300
Y362 Válečné operace jinými výbuchy a střepinami 255
Y363 Válečné operace ohněm, velkými požáry a horkými látkami 276
Y364 Válečné operace výstřelem ze střelné zbraně a jinými formami vedení konvenční války 259
Y365 Válečné operace nukleárními zbraněmi 282
Y366 Válečné operace biologickými zbraněmi 298
Y367 Válečné operace chemickými zbraněmi a jinými formami nekonvenčního vedení války 281
Y368 Válečné operace, které se staly až po zastavení nepřátelství 298
Y369 Válečné operace, NS 244