Diagnoza skupiny Y40-Y59
Skupiny diagnoz
Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků při léčebném použití
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y40 Systémová antibiotika 181
Y400 Peniciliny 199
Y401 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika 194
Y402 Chloramfenikolová skupina 165
Y403 Makrolidová antibiotika 186
Y404 Tetracykliny 175
Y405 Aminoglykosidy 207
Y406 Rifamyciny - Rifampicin a příbuzná antibiotika 186
Y407 Antifungální antibiotika, používaná systémově 177
Y408 Jiná systémová antibiotika 177
Y409 Systémové antibiotikum, NS 168
Y41 Jiné systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky 180
Y410 Sulfonamidy 176
Y411 Antimykobakteriální léčiva 177
Y412 Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa 187
Y413 Jiná protozoární léčiva 203
Y414 Antihelmintika 191
Y415 Protivirová léčiva 196
Y418 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky 182
Y419 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS 193
Y42 Hormony a jejich syntetické náhrady a antagonisté, nezařazené(-í) jinde 199
Y420 Glukokortikoidy a syntetické analogy 178
Y421 Thyreoidní hormony a náhrady 206
Y422 Antithyreoidní léčiva 188
Y423 Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva 181
Y424 Orální antikoncepční prostředky 183
Y425 Jiné estrogeny a gestageny 191
Y426 Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde 193
Y427 Androgeny a anabolika 193
Y428 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady 181
Y429 Jiní a neurčení antagonisté hormonů 183
Y43 Prostředky působící přímo na celý organismus 177
Y430 Antialergická a antiemetická léčiva 170
Y431 Protinádorové antimetabolity 179
Y432 Protinádorové přírodní produkty 186
Y433 Jiná protinádorová léčiva 164
Y434 Imunosupresivní prostředky 181
Y435 Acidifikující a alkalizující prostředky 167
Y436 Enzymy, nezařazené jinde 199
Y438 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus, nezařazené jinde 203
Y439 Prostředek působící přímo na celý organismus, NS 199
Y44 Prostředky působící primárně na krevní složky 188
Y440 Preparáty železa a jiné přípravky proti hypochromní anémii 203
Y441 Vitamin B12, kyselina listová a jiné přípravky proti megaloblastické anémii 190
Y442 Antikoagulancia 197
Y443 Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia 202
Y444 Antitrombotická léčiva [inhibitory agregace destiček] 166
Y445 Trombolytická léčiva 186
Y446 Přirozená krev a krevní produkty 195
Y447 Náhražky plasmy 178
Y449 Jiné a neurčené prostředky působící na krevní složky 204
Y45 Analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva 182
Y450 Opioidy a příbuzná analgetika 183
Y451 Salicyláty 190
Y452 Deriváty kyseliny propionové 177
Y453 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID] 262
Y454 Antirevmatika 185
Y455 Deriváty 4-aminofenolu 187
Y458 Jiná analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva 191
Y459 Analgetikum, antipyretikum a protizánětlivé léčivo, NS 187
Y46 Antiepileptika a antiparkinsonická léčiva 197
Y460 Sukcinimidy 181
Y461 Oxazolidindiony 171
Y462 Hydantoinové deriváty 177
Y463 Deoxybarbituráty 163
Y464 Iminostilbeny 184
Y465 Valproová kyselina 176
Y466 Jiná a neurčená antiepileptika 171
Y467 Antiparkinsonika 175
Y468 Spasmolytika 183
Y47 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva 218
Y470 Barbituráty, nezařazené jinde 198
Y471 Benzodiazepiny 169
Y472 Chloralové deriváty 167
Y473 Paraldehyd 164
Y474 Sloučeniny bromu 184
Y475 Smíšená sedativa a hypnotika, nezařazená jinde 183
Y478 Jiná sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva 171
Y479 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva, NS 169
Y48 Anestetika a terapeutické plyny 190
Y480 Inhalační anestetika 189
Y481 Parenterální anestetika 192
Y482 Jiná a neurčená celková anestetika 183
Y483 Lokální anestetika 185
Y484 Anestetikum, NS 170
Y485 Terapeutické plyny 175
Y49 Psychotropní léčiva, nezařazená jinde 174
Y490 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva 191
Y491 Antidepresiva inhibitory - monoamino-oxydázy 171
Y492 Jiná a neurčená antidepresiva 189
Y493 Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika 167
Y494 Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika 182
Y495 Jiná antipsychotika a neuroleptika 181
Y496 Psychodysleptika [halucinogeny] 190
Y497 Psychostimulancia s možností zneužívání 186
Y498 Jiné psychotropní prostředky, nezařazené jinde 172
Y499 Psychotropní léčivo, NS 176
Y50 Stimulancia centrální nervové soustavy, nezařazená jinde 193
Y500 Analeptika 174
Y501 Antagonisté morfinu 204
Y502 Metylxantiny, nezařazené jinde 180
Y508 Jiná stimulancia centrální nervové soustavy 187
Y509 Stimulans centrální nervové soustavy, NS 167
Y51 Léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu 193
Y510 Inhibitory acetylcholinesterázy 173
Y511 Jiná parasympatomimetika [cholinergika] 200
Y512 Ganglioplegika nezařazená jinde 192
Y513 Jiná parasympatolytika(s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ 189
Y514 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 189
Y515 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 194
Y516 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 171
Y517 Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 179
Y518 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron,nezařazené jinde 197
Y519 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu 197
Y52 Prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu 194
Y520 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem 188
Y521 Blokátory kalciových kanálů 186
Y522 Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde 185
Y523 Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde 197
Y524 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu 193
Y525 Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde 181
Y526 Antihyperlipidemická a antisklerotická léčiva 184
Y527 Periferní vasodilatancia 188
Y528 Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků 200
Y529 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu 189
Y53 Prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu 220
Y530 Antagonisté H2 receptorů histaminu 164
Y531 Jiná antacida a léčiva snižující žaludeční sekreci 197
Y532 Stimulační projímadla 175
Y533 Solná a osmotická projímadla 187
Y534 Jiná projímadla 169
Y535 Digestiva 183
Y536 Protiprůjmová léčiva 173
Y537 Emetika 173
Y538 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu 190
Y539 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS 201
Y54 Prostředky působící primárně na vodní rovnováhu,přeměnu minerálů a metabolismus kys.močové 223
Y540 Mineralokortikoidy 174
Y541 Antagonisté mineralokortikoidů [antagonisté aldosteronu] 172
Y542 Inhibitory karboanhydrázy 192
Y543 Thiazidová diuretika 181
Y544 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky 184
Y545 Jiná diuretika 185
Y546 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu 193
Y547 Prostředky ovlivňující metabolismus vápníku 176
Y548 Prostředky ovlivňující metabolismus kyseliny močové 184
Y549 Minerální soli, nezařazené jinde 171
Y55 Prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu 205
Y550 Uterotonika, oxytociny 186
Y551 Relaxancia kosterních svalů [prostředky blokující neuromuskulární převod] 219
Y552 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo 196
Y553 Antitussika 181
Y554 Expectorancia 197
Y555 Léčiva proti běžnému nachlazení 183
Y556 Antiastmatika, nezařazená jinde 198
Y557 Jiné a neurčené prostředky působící primárně 159
Y56 Lokál.prostředky působící primárně na kůži a sliznici a léčiva oční,ušní,nosní,krč.a zubní 190
Y560 Lokální antifungální, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde 165
Y561 Antipruriginóza 177
Y562 Lokální adstringencia a lokální detergencia 178
Y563 Emoliencia, demulgencia a ochranné látky 184
Y564 Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů 203
Y565 Oční léčiva a přípravky 165
Y566 Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky 190
Y567 Zubní léčiva, k místní aplikaci 196
Y568 Jiné lokální prostředky 166
Y569 Lokální prostředek, NS 187
Y57 Jiné a neurčené léky, léčiva a návykové látky 180
Y570 Prostředky snižující chuť k jídlu [anorektika] 186
Y571 Lipotropní léčiva 190
Y572 Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde 170
Y573 Prostředky odpuzující od požití alkoholu 168
Y574 Farmaceutická excipiencia 160
Y575 Kontrastní látky pro rtg 174
Y576 Jiné diagnostické prostředky 181
Y577 Vitaminy, nezařazené jinde 174
Y578 Jiné léky, léčiva a návykové látky 167
Y579 Lék, léčivo nebo návyková látka, NS 191
Y58 Očkovací látky proti bakteriím 191
Y580 Očkovací látka BCG 196
Y581 Očkovací látka proti tyfu a paratyfu 190
Y582 Očkovací látka proti choleře 183
Y583 Očkovací látka proti moru 188
Y584 Očkovací látka proti tetanu 194
Y585 Očkovací látka proti záškrtu 187
Y586 Očkovací látka proti dávivému kašli včetně kombinací s pertusní složkou 196
Y588 Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinací s pertusní složkou 184
Y589 Jiné a neurčené očkovací látky proti bakteriím 174
Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky 182
Y590 Očkovací látky proti virovým nemocem 159
Y591 Očkovací látky proti rickettsiózám 175
Y592 Očkovací látky proti protozoárním nemocem 167
Y593 Imunoglobulin 209
Y598 Jiné určené očkovací a biologické látky 185
Y599 Očkovací nebo biologická látka, NS 182