Diagnoza skupiny Y40-Y59
Skupiny diagnoz
Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků při léčebném použití
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y40 Systémová antibiotika 183
Y400 Peniciliny 199
Y401 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika 201
Y402 Chloramfenikolová skupina 165
Y403 Makrolidová antibiotika 190
Y404 Tetracykliny 179
Y405 Aminoglykosidy 216
Y406 Rifamyciny - Rifampicin a příbuzná antibiotika 195
Y407 Antifungální antibiotika, používaná systémově 179
Y408 Jiná systémová antibiotika 178
Y409 Systémové antibiotikum, NS 169
Y41 Jiné systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky 184
Y410 Sulfonamidy 177
Y411 Antimykobakteriální léčiva 182
Y412 Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa 193
Y413 Jiná protozoární léčiva 208
Y414 Antihelmintika 197
Y415 Protivirová léčiva 197
Y418 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky 183
Y419 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS 194
Y42 Hormony a jejich syntetické náhrady a antagonisté, nezařazené(-í) jinde 204
Y420 Glukokortikoidy a syntetické analogy 180
Y421 Thyreoidní hormony a náhrady 207
Y422 Antithyreoidní léčiva 189
Y423 Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva 182
Y424 Orální antikoncepční prostředky 184
Y425 Jiné estrogeny a gestageny 192
Y426 Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde 197
Y427 Androgeny a anabolika 199
Y428 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady 189
Y429 Jiní a neurčení antagonisté hormonů 183
Y43 Prostředky působící přímo na celý organismus 180
Y430 Antialergická a antiemetická léčiva 170
Y431 Protinádorové antimetabolity 179
Y432 Protinádorové přírodní produkty 188
Y433 Jiná protinádorová léčiva 165
Y434 Imunosupresivní prostředky 183
Y435 Acidifikující a alkalizující prostředky 172
Y436 Enzymy, nezařazené jinde 206
Y438 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus, nezařazené jinde 208
Y439 Prostředek působící přímo na celý organismus, NS 204
Y44 Prostředky působící primárně na krevní složky 196
Y440 Preparáty železa a jiné přípravky proti hypochromní anémii 206
Y441 Vitamin B12, kyselina listová a jiné přípravky proti megaloblastické anémii 191
Y442 Antikoagulancia 204
Y443 Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia 205
Y444 Antitrombotická léčiva [inhibitory agregace destiček] 168
Y445 Trombolytická léčiva 194
Y446 Přirozená krev a krevní produkty 198
Y447 Náhražky plasmy 179
Y449 Jiné a neurčené prostředky působící na krevní složky 204
Y45 Analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva 182
Y450 Opioidy a příbuzná analgetika 186
Y451 Salicyláty 190
Y452 Deriváty kyseliny propionové 181
Y453 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID] 291
Y454 Antirevmatika 187
Y455 Deriváty 4-aminofenolu 188
Y458 Jiná analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva 192
Y459 Analgetikum, antipyretikum a protizánětlivé léčivo, NS 191
Y46 Antiepileptika a antiparkinsonická léčiva 205
Y460 Sukcinimidy 182
Y461 Oxazolidindiony 179
Y462 Hydantoinové deriváty 184
Y463 Deoxybarbituráty 164
Y464 Iminostilbeny 185
Y465 Valproová kyselina 179
Y466 Jiná a neurčená antiepileptika 173
Y467 Antiparkinsonika 176
Y468 Spasmolytika 186
Y47 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva 220
Y470 Barbituráty, nezařazené jinde 199
Y471 Benzodiazepiny 170
Y472 Chloralové deriváty 167
Y473 Paraldehyd 165
Y474 Sloučeniny bromu 185
Y475 Smíšená sedativa a hypnotika, nezařazená jinde 195
Y478 Jiná sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva 172
Y479 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva, NS 172
Y48 Anestetika a terapeutické plyny 190
Y480 Inhalační anestetika 190
Y481 Parenterální anestetika 195
Y482 Jiná a neurčená celková anestetika 188
Y483 Lokální anestetika 190
Y484 Anestetikum, NS 175
Y485 Terapeutické plyny 175
Y49 Psychotropní léčiva, nezařazená jinde 175
Y490 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva 202
Y491 Antidepresiva inhibitory - monoamino-oxydázy 178
Y492 Jiná a neurčená antidepresiva 199
Y493 Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika 174
Y494 Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika 188
Y495 Jiná antipsychotika a neuroleptika 184
Y496 Psychodysleptika [halucinogeny] 202
Y497 Psychostimulancia s možností zneužívání 191
Y498 Jiné psychotropní prostředky, nezařazené jinde 173
Y499 Psychotropní léčivo, NS 177
Y50 Stimulancia centrální nervové soustavy, nezařazená jinde 193
Y500 Analeptika 180
Y501 Antagonisté morfinu 205
Y502 Metylxantiny, nezařazené jinde 180
Y508 Jiná stimulancia centrální nervové soustavy 194
Y509 Stimulans centrální nervové soustavy, NS 168
Y51 Léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu 199
Y510 Inhibitory acetylcholinesterázy 173
Y511 Jiná parasympatomimetika [cholinergika] 202
Y512 Ganglioplegika nezařazená jinde 196
Y513 Jiná parasympatolytika(s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ 191
Y514 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 190
Y515 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 195
Y516 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 172
Y517 Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 179
Y518 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron,nezařazené jinde 198
Y519 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu 198
Y52 Prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu 195
Y520 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem 189
Y521 Blokátory kalciových kanálů 187
Y522 Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde 190
Y523 Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde 198
Y524 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu 194
Y525 Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde 186
Y526 Antihyperlipidemická a antisklerotická léčiva 186
Y527 Periferní vasodilatancia 188
Y528 Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků 202
Y529 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu 191
Y53 Prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu 220
Y530 Antagonisté H2 receptorů histaminu 165
Y531 Jiná antacida a léčiva snižující žaludeční sekreci 207
Y532 Stimulační projímadla 178
Y533 Solná a osmotická projímadla 203
Y534 Jiná projímadla 172
Y535 Digestiva 186
Y536 Protiprůjmová léčiva 179
Y537 Emetika 178
Y538 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu 191
Y539 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS 201
Y54 Prostředky působící primárně na vodní rovnováhu,přeměnu minerálů a metabolismus kys.močové 225
Y540 Mineralokortikoidy 180
Y541 Antagonisté mineralokortikoidů [antagonisté aldosteronu] 173
Y542 Inhibitory karboanhydrázy 193
Y543 Thiazidová diuretika 194
Y544 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky 184
Y545 Jiná diuretika 187
Y546 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu 194
Y547 Prostředky ovlivňující metabolismus vápníku 178
Y548 Prostředky ovlivňující metabolismus kyseliny močové 185
Y549 Minerální soli, nezařazené jinde 172
Y55 Prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu 205
Y550 Uterotonika, oxytociny 186
Y551 Relaxancia kosterních svalů [prostředky blokující neuromuskulární převod] 227
Y552 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo 204
Y553 Antitussika 189
Y554 Expectorancia 200
Y555 Léčiva proti běžnému nachlazení 191
Y556 Antiastmatika, nezařazená jinde 199
Y557 Jiné a neurčené prostředky působící primárně 159
Y56 Lokál.prostředky působící primárně na kůži a sliznici a léčiva oční,ušní,nosní,krč.a zubní 191
Y560 Lokální antifungální, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde 166
Y561 Antipruriginóza 177
Y562 Lokální adstringencia a lokální detergencia 181
Y563 Emoliencia, demulgencia a ochranné látky 188
Y564 Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů 204
Y565 Oční léčiva a přípravky 166
Y566 Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky 192
Y567 Zubní léčiva, k místní aplikaci 198
Y568 Jiné lokální prostředky 166
Y569 Lokální prostředek, NS 190
Y57 Jiné a neurčené léky, léčiva a návykové látky 181
Y570 Prostředky snižující chuť k jídlu [anorektika] 188
Y571 Lipotropní léčiva 191
Y572 Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde 172
Y573 Prostředky odpuzující od požití alkoholu 170
Y574 Farmaceutická excipiencia 162
Y575 Kontrastní látky pro rtg 175
Y576 Jiné diagnostické prostředky 182
Y577 Vitaminy, nezařazené jinde 175
Y578 Jiné léky, léčiva a návykové látky 171
Y579 Lék, léčivo nebo návyková látka, NS 203
Y58 Očkovací látky proti bakteriím 200
Y580 Očkovací látka BCG 199
Y581 Očkovací látka proti tyfu a paratyfu 191
Y582 Očkovací látka proti choleře 188
Y583 Očkovací látka proti moru 194
Y584 Očkovací látka proti tetanu 199
Y585 Očkovací látka proti záškrtu 187
Y586 Očkovací látka proti dávivému kašli včetně kombinací s pertusní složkou 199
Y588 Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinací s pertusní složkou 186
Y589 Jiné a neurčené očkovací látky proti bakteriím 175
Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky 183
Y590 Očkovací látky proti virovým nemocem 159
Y591 Očkovací látky proti rickettsiózám 177
Y592 Očkovací látky proti protozoárním nemocem 168
Y593 Imunoglobulin 209
Y598 Jiné určené očkovací a biologické látky 188
Y599 Očkovací nebo biologická látka, NS 183