Diagnoza skupiny Y40-Y59
Skupiny diagnoz
Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků při léčebném použití
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y40 Systémová antibiotika 185
Y400 Peniciliny 201
Y401 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika 203
Y402 Chloramfenikolová skupina 166
Y403 Makrolidová antibiotika 191
Y404 Tetracykliny 180
Y405 Aminoglykosidy 224
Y406 Rifamyciny - Rifampicin a příbuzná antibiotika 209
Y407 Antifungální antibiotika, používaná systémově 180
Y408 Jiná systémová antibiotika 182
Y409 Systémové antibiotikum, NS 170
Y41 Jiné systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky 194
Y410 Sulfonamidy 178
Y411 Antimykobakteriální léčiva 191
Y412 Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa 203
Y413 Jiná protozoární léčiva 216
Y414 Antihelmintika 206
Y415 Protivirová léčiva 198
Y418 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky 184
Y419 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS 196
Y42 Hormony a jejich syntetické náhrady a antagonisté, nezařazené(-í) jinde 205
Y420 Glukokortikoidy a syntetické analogy 181
Y421 Thyreoidní hormony a náhrady 211
Y422 Antithyreoidní léčiva 189
Y423 Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva 183
Y424 Orální antikoncepční prostředky 186
Y425 Jiné estrogeny a gestageny 193
Y426 Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde 199
Y427 Androgeny a anabolika 204
Y428 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady 192
Y429 Jiní a neurčení antagonisté hormonů 186
Y43 Prostředky působící přímo na celý organismus 193
Y430 Antialergická a antiemetická léčiva 171
Y431 Protinádorové antimetabolity 180
Y432 Protinádorové přírodní produkty 193
Y433 Jiná protinádorová léčiva 166
Y434 Imunosupresivní prostředky 185
Y435 Acidifikující a alkalizující prostředky 184
Y436 Enzymy, nezařazené jinde 214
Y438 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus, nezařazené jinde 217
Y439 Prostředek působící přímo na celý organismus, NS 212
Y44 Prostředky působící primárně na krevní složky 206
Y440 Preparáty železa a jiné přípravky proti hypochromní anémii 217
Y441 Vitamin B12, kyselina listová a jiné přípravky proti megaloblastické anémii 193
Y442 Antikoagulancia 209
Y443 Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia 207
Y444 Antitrombotická léčiva [inhibitory agregace destiček] 169
Y445 Trombolytická léčiva 201
Y446 Přirozená krev a krevní produkty 199
Y447 Náhražky plasmy 180
Y449 Jiné a neurčené prostředky působící na krevní složky 209
Y45 Analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva 183
Y450 Opioidy a příbuzná analgetika 189
Y451 Salicyláty 192
Y452 Deriváty kyseliny propionové 190
Y453 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID] 322
Y454 Antirevmatika 188
Y455 Deriváty 4-aminofenolu 189
Y458 Jiná analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva 193
Y459 Analgetikum, antipyretikum a protizánětlivé léčivo, NS 203
Y46 Antiepileptika a antiparkinsonická léčiva 216
Y460 Sukcinimidy 185
Y461 Oxazolidindiony 187
Y462 Hydantoinové deriváty 194
Y463 Deoxybarbituráty 166
Y464 Iminostilbeny 186
Y465 Valproová kyselina 182
Y466 Jiná a neurčená antiepileptika 175
Y467 Antiparkinsonika 177
Y468 Spasmolytika 188
Y47 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva 222
Y470 Barbituráty, nezařazené jinde 203
Y471 Benzodiazepiny 172
Y472 Chloralové deriváty 168
Y473 Paraldehyd 168
Y474 Sloučeniny bromu 187
Y475 Smíšená sedativa a hypnotika, nezařazená jinde 206
Y478 Jiná sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva 173
Y479 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva, NS 183
Y48 Anestetika a terapeutické plyny 192
Y480 Inhalační anestetika 192
Y481 Parenterální anestetika 196
Y482 Jiná a neurčená celková anestetika 196
Y483 Lokální anestetika 192
Y484 Anestetikum, NS 178
Y485 Terapeutické plyny 178
Y49 Psychotropní léčiva, nezařazená jinde 177
Y490 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva 209
Y491 Antidepresiva inhibitory - monoamino-oxydázy 182
Y492 Jiná a neurčená antidepresiva 207
Y493 Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika 186
Y494 Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika 202
Y495 Jiná antipsychotika a neuroleptika 188
Y496 Psychodysleptika [halucinogeny] 213
Y497 Psychostimulancia s možností zneužívání 199
Y498 Jiné psychotropní prostředky, nezařazené jinde 174
Y499 Psychotropní léčivo, NS 178
Y50 Stimulancia centrální nervové soustavy, nezařazená jinde 196
Y500 Analeptika 190
Y501 Antagonisté morfinu 207
Y502 Metylxantiny, nezařazené jinde 182
Y508 Jiná stimulancia centrální nervové soustavy 202
Y509 Stimulans centrální nervové soustavy, NS 170
Y51 Léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu 205
Y510 Inhibitory acetylcholinesterázy 174
Y511 Jiná parasympatomimetika [cholinergika] 207
Y512 Ganglioplegika nezařazená jinde 196
Y513 Jiná parasympatolytika(s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ 193
Y514 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 191
Y515 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 196
Y516 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 174
Y517 Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 180
Y518 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron,nezařazené jinde 199
Y519 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu 199
Y52 Prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu 196
Y520 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem 190
Y521 Blokátory kalciových kanálů 189
Y522 Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde 199
Y523 Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde 202
Y524 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu 195
Y525 Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde 190
Y526 Antihyperlipidemická a antisklerotická léčiva 187
Y527 Periferní vasodilatancia 190
Y528 Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků 206
Y529 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu 192
Y53 Prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu 225
Y530 Antagonisté H2 receptorů histaminu 166
Y531 Jiná antacida a léčiva snižující žaludeční sekreci 217
Y532 Stimulační projímadla 179
Y533 Solná a osmotická projímadla 216
Y534 Jiná projímadla 178
Y535 Digestiva 189
Y536 Protiprůjmová léčiva 181
Y537 Emetika 182
Y538 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu 194
Y539 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS 202
Y54 Prostředky působící primárně na vodní rovnováhu,přeměnu minerálů a metabolismus kys.močové 228
Y540 Mineralokortikoidy 181
Y541 Antagonisté mineralokortikoidů [antagonisté aldosteronu] 175
Y542 Inhibitory karboanhydrázy 195
Y543 Thiazidová diuretika 201
Y544 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky 187
Y545 Jiná diuretika 192
Y546 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu 195
Y547 Prostředky ovlivňující metabolismus vápníku 179
Y548 Prostředky ovlivňující metabolismus kyseliny močové 187
Y549 Minerální soli, nezařazené jinde 172
Y55 Prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu 206
Y550 Uterotonika, oxytociny 187
Y551 Relaxancia kosterních svalů [prostředky blokující neuromuskulární převod] 237
Y552 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo 207
Y553 Antitussika 197
Y554 Expectorancia 212
Y555 Léčiva proti běžnému nachlazení 200
Y556 Antiastmatika, nezařazená jinde 200
Y557 Jiné a neurčené prostředky působící primárně 161
Y56 Lokál.prostředky působící primárně na kůži a sliznici a léčiva oční,ušní,nosní,krč.a zubní 192
Y560 Lokální antifungální, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde 170
Y561 Antipruriginóza 182
Y562 Lokální adstringencia a lokální detergencia 182
Y563 Emoliencia, demulgencia a ochranné látky 189
Y564 Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů 205
Y565 Oční léčiva a přípravky 167
Y566 Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky 193
Y567 Zubní léčiva, k místní aplikaci 201
Y568 Jiné lokální prostředky 167
Y569 Lokální prostředek, NS 191
Y57 Jiné a neurčené léky, léčiva a návykové látky 182
Y570 Prostředky snižující chuť k jídlu [anorektika] 190
Y571 Lipotropní léčiva 193
Y572 Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde 177
Y573 Prostředky odpuzující od požití alkoholu 174
Y574 Farmaceutická excipiencia 164
Y575 Kontrastní látky pro rtg 177
Y576 Jiné diagnostické prostředky 185
Y577 Vitaminy, nezařazené jinde 177
Y578 Jiné léky, léčiva a návykové látky 183
Y579 Lék, léčivo nebo návyková látka, NS 213
Y58 Očkovací látky proti bakteriím 205
Y580 Očkovací látka BCG 200
Y581 Očkovací látka proti tyfu a paratyfu 192
Y582 Očkovací látka proti choleře 198
Y583 Očkovací látka proti moru 205
Y584 Očkovací látka proti tetanu 206
Y585 Očkovací látka proti záškrtu 189
Y586 Očkovací látka proti dávivému kašli včetně kombinací s pertusní složkou 200
Y588 Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinací s pertusní složkou 190
Y589 Jiné a neurčené očkovací látky proti bakteriím 177
Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky 186
Y590 Očkovací látky proti virovým nemocem 160
Y591 Očkovací látky proti rickettsiózám 183
Y592 Očkovací látky proti protozoárním nemocem 169
Y593 Imunoglobulin 211
Y598 Jiné určené očkovací a biologické látky 190
Y599 Očkovací nebo biologická látka, NS 187