Diagnoza skupiny Y60-Y69
Skupiny diagnoz
Nehody u pacientů při zdravotní péči
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y60 Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči 245
Y600 Při operaci 238
Y601 Při infúzi nebo transfúzi 240
Y602 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 232
Y603 Při injekci nebo imunizaci 240
Y604 Při endoskopickém vyšetření 214
Y605 Při srdeční katetrizaci 227
Y606 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 246
Y607 Při podávání klysmatu 223
Y608 Při jiné zdravotní péči 253
Y609 Při neurčené zdravotní péči 256
Y61 Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči 261
Y610 Při operaci 248
Y611 Při infúzi nebo transfúzi 247
Y612 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 240
Y613 Při injekci nebo imunizaci 253
Y614 Při endoskopickém vyšetření 235
Y615 Při srdeční katetrizaci 220
Y616 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 248
Y617 Při vynětí katetru nebo tamponu (sušení) 250
Y618 Při jiné zdravotní péči 275
Y619 Při neurčené zdravotní péči 244
Y62 Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči 237
Y620 Při operaci 257
Y621 Při infúzi nebo transfúzi 248
Y622 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 227
Y623 Při injekci nebo imunizaci 250
Y624 Při endoskopickém vyšetření 223
Y625 Při srdeční katetrizaci 229
Y626 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 250
Y628 Při jiné zdravotní péči 233
Y629 Při neurčené zdravotní péči 229
Y63 Chyba v dávkování při zdravotní péči 238
Y630 Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfúzi nebo infúzi 268
Y631 Nesprávné rozředění tekutiny použité při infúzi 256
Y632 Předávkování dávky(-ek) záření při terapii 258
Y633 Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči 254
Y634 Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo insulínovým šokem 251
Y635 Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu) 235
Y636 Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky 236
Y638 Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči 243
Y639 Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči 246
Y64 Kontaminované léčebné a biologické látky 305
Y640 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, transfundovaná nebo infundovaná 250
Y641 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, injikovaná nebo užitá pro imunizaci 252
Y648 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby 250
Y649 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby 243
Y65 Jiné nehody při zdravotní péči 246
Y650 Nevhodná krev použitá při transfúzi 256
Y651 Nesprávný roztok použitý při infúzi 239
Y652 Selhání sutury nebo ligatury při operaci 252
Y653 Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu 267
Y654 Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje 249
Y655 Provedení nepatřičné operace 238
Y658 Jiné určené nehody při zdravotní péči 241
Y66 Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné) 263
Y69 Neurčená nehoda při zdravotní péči 248