Diagnoza skupiny Y60-Y69
Skupiny diagnoz
Nehody u pacientů při zdravotní péči
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y60 Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči 246
Y600 Při operaci 240
Y601 Při infúzi nebo transfúzi 242
Y602 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 236
Y603 Při injekci nebo imunizaci 241
Y604 Při endoskopickém vyšetření 218
Y605 Při srdeční katetrizaci 229
Y606 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 250
Y607 Při podávání klysmatu 229
Y608 Při jiné zdravotní péči 256
Y609 Při neurčené zdravotní péči 259
Y61 Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči 266
Y610 Při operaci 254
Y611 Při infúzi nebo transfúzi 249
Y612 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 242
Y613 Při injekci nebo imunizaci 256
Y614 Při endoskopickém vyšetření 236
Y615 Při srdeční katetrizaci 221
Y616 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 254
Y617 Při vynětí katetru nebo tamponu (sušení) 253
Y618 Při jiné zdravotní péči 276
Y619 Při neurčené zdravotní péči 246
Y62 Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči 238
Y620 Při operaci 258
Y621 Při infúzi nebo transfúzi 250
Y622 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 230
Y623 Při injekci nebo imunizaci 255
Y624 Při endoskopickém vyšetření 231
Y625 Při srdeční katetrizaci 230
Y626 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 252
Y628 Při jiné zdravotní péči 234
Y629 Při neurčené zdravotní péči 231
Y63 Chyba v dávkování při zdravotní péči 241
Y630 Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfúzi nebo infúzi 273
Y631 Nesprávné rozředění tekutiny použité při infúzi 262
Y632 Předávkování dávky(-ek) záření při terapii 261
Y633 Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči 261
Y634 Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo insulínovým šokem 253
Y635 Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu) 239
Y636 Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky 241
Y638 Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči 243
Y639 Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči 249
Y64 Kontaminované léčebné a biologické látky 310
Y640 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, transfundovaná nebo infundovaná 253
Y641 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, injikovaná nebo užitá pro imunizaci 255
Y648 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby 255
Y649 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby 244
Y65 Jiné nehody při zdravotní péči 249
Y650 Nevhodná krev použitá při transfúzi 259
Y651 Nesprávný roztok použitý při infúzi 240
Y652 Selhání sutury nebo ligatury při operaci 260
Y653 Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu 270
Y654 Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje 258
Y655 Provedení nepatřičné operace 243
Y658 Jiné určené nehody při zdravotní péči 242
Y66 Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné) 265
Y69 Neurčená nehoda při zdravotní péči 254