Diagnoza skupiny Y60-Y69
Skupiny diagnoz
Nehody u pacientů při zdravotní péči
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y60 Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči 249
Y600 Při operaci 244
Y601 Při infúzi nebo transfúzi 248
Y602 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 237
Y603 Při injekci nebo imunizaci 247
Y604 Při endoskopickém vyšetření 222
Y605 Při srdeční katetrizaci 234
Y606 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 254
Y607 Při podávání klysmatu 232
Y608 Při jiné zdravotní péči 258
Y609 Při neurčené zdravotní péči 263
Y61 Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči 271
Y610 Při operaci 264
Y611 Při infúzi nebo transfúzi 253
Y612 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 244
Y613 Při injekci nebo imunizaci 259
Y614 Při endoskopickém vyšetření 241
Y615 Při srdeční katetrizaci 226
Y616 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 258
Y617 Při vynětí katetru nebo tamponu (sušení) 255
Y618 Při jiné zdravotní péči 281
Y619 Při neurčené zdravotní péči 248
Y62 Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči 239
Y620 Při operaci 260
Y621 Při infúzi nebo transfúzi 253
Y622 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 243
Y623 Při injekci nebo imunizaci 271
Y624 Při endoskopickém vyšetření 234
Y625 Při srdeční katetrizaci 231
Y626 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 255
Y628 Při jiné zdravotní péči 236
Y629 Při neurčené zdravotní péči 234
Y63 Chyba v dávkování při zdravotní péči 244
Y630 Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfúzi nebo infúzi 275
Y631 Nesprávné rozředění tekutiny použité při infúzi 266
Y632 Předávkování dávky(-ek) záření při terapii 264
Y633 Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči 279
Y634 Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo insulínovým šokem 265
Y635 Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu) 251
Y636 Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky 257
Y638 Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči 249
Y639 Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči 254
Y64 Kontaminované léčebné a biologické látky 313
Y640 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, transfundovaná nebo infundovaná 255
Y641 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, injikovaná nebo užitá pro imunizaci 258
Y648 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby 262
Y649 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby 248
Y65 Jiné nehody při zdravotní péči 254
Y650 Nevhodná krev použitá při transfúzi 265
Y651 Nesprávný roztok použitý při infúzi 247
Y652 Selhání sutury nebo ligatury při operaci 264
Y653 Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu 277
Y654 Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje 278
Y655 Provedení nepatřičné operace 249
Y658 Jiné určené nehody při zdravotní péči 243
Y66 Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné) 268
Y69 Neurčená nehoda při zdravotní péči 256