Diagnoza skupiny Y60-Y69
Skupiny diagnoz
Nehody u pacientů při zdravotní péči
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y60 Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči 251
Y600 Při operaci 246
Y601 Při infúzi nebo transfúzi 249
Y602 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 238
Y603 Při injekci nebo imunizaci 248
Y604 Při endoskopickém vyšetření 225
Y605 Při srdeční katetrizaci 235
Y606 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 255
Y607 Při podávání klysmatu 233
Y608 Při jiné zdravotní péči 259
Y609 Při neurčené zdravotní péči 264
Y61 Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči 273
Y610 Při operaci 268
Y611 Při infúzi nebo transfúzi 254
Y612 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 245
Y613 Při injekci nebo imunizaci 261
Y614 Při endoskopickém vyšetření 243
Y615 Při srdeční katetrizaci 227
Y616 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 259
Y617 Při vynětí katetru nebo tamponu (sušení) 256
Y618 Při jiné zdravotní péči 283
Y619 Při neurčené zdravotní péči 250
Y62 Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči 240
Y620 Při operaci 261
Y621 Při infúzi nebo transfúzi 254
Y622 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 246
Y623 Při injekci nebo imunizaci 273
Y624 Při endoskopickém vyšetření 235
Y625 Při srdeční katetrizaci 232
Y626 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 256
Y628 Při jiné zdravotní péči 237
Y629 Při neurčené zdravotní péči 235
Y63 Chyba v dávkování při zdravotní péči 246
Y630 Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfúzi nebo infúzi 276
Y631 Nesprávné rozředění tekutiny použité při infúzi 267
Y632 Předávkování dávky(-ek) záření při terapii 265
Y633 Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči 286
Y634 Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo insulínovým šokem 269
Y635 Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu) 255
Y636 Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky 261
Y638 Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči 250
Y639 Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči 255
Y64 Kontaminované léčebné a biologické látky 314
Y640 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, transfundovaná nebo infundovaná 256
Y641 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, injikovaná nebo užitá pro imunizaci 259
Y648 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby 263
Y649 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby 250
Y65 Jiné nehody při zdravotní péči 255
Y650 Nevhodná krev použitá při transfúzi 267
Y651 Nesprávný roztok použitý při infúzi 249
Y652 Selhání sutury nebo ligatury při operaci 265
Y653 Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu 278
Y654 Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje 281
Y655 Provedení nepatřičné operace 250
Y658 Jiné určené nehody při zdravotní péči 244
Y66 Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné) 269
Y69 Neurčená nehoda při zdravotní péči 257