Diagnoza skupiny Y60-Y69
Skupiny diagnoz
Nehody u pacientů při zdravotní péči
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y60 Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči 247
Y600 Při operaci 241
Y601 Při infúzi nebo transfúzi 244
Y602 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 236
Y603 Při injekci nebo imunizaci 245
Y604 Při endoskopickém vyšetření 219
Y605 Při srdeční katetrizaci 230
Y606 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 252
Y607 Při podávání klysmatu 230
Y608 Při jiné zdravotní péči 256
Y609 Při neurčené zdravotní péči 260
Y61 Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči 269
Y610 Při operaci 257
Y611 Při infúzi nebo transfúzi 250
Y612 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 242
Y613 Při injekci nebo imunizaci 257
Y614 Při endoskopickém vyšetření 239
Y615 Při srdeční katetrizaci 223
Y616 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 255
Y617 Při vynětí katetru nebo tamponu (sušení) 255
Y618 Při jiné zdravotní péči 277
Y619 Při neurčené zdravotní péči 247
Y62 Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči 238
Y620 Při operaci 259
Y621 Při infúzi nebo transfúzi 253
Y622 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi 236
Y623 Při injekci nebo imunizaci 262
Y624 Při endoskopickém vyšetření 231
Y625 Při srdeční katetrizaci 230
Y626 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci 254
Y628 Při jiné zdravotní péči 235
Y629 Při neurčené zdravotní péči 233
Y63 Chyba v dávkování při zdravotní péči 243
Y630 Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfúzi nebo infúzi 273
Y631 Nesprávné rozředění tekutiny použité při infúzi 263
Y632 Předávkování dávky(-ek) záření při terapii 263
Y633 Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči 269
Y634 Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo insulínovým šokem 259
Y635 Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu) 242
Y636 Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky 249
Y638 Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči 245
Y639 Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči 254
Y64 Kontaminované léčebné a biologické látky 311
Y640 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, transfundovaná nebo infundovaná 254
Y641 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, injikovaná nebo užitá pro imunizaci 255
Y648 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby 259
Y649 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby 245
Y65 Jiné nehody při zdravotní péči 250
Y650 Nevhodná krev použitá při transfúzi 261
Y651 Nesprávný roztok použitý při infúzi 242
Y652 Selhání sutury nebo ligatury při operaci 262
Y653 Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu 272
Y654 Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje 265
Y655 Provedení nepatřičné operace 246
Y658 Jiné určené nehody při zdravotní péči 243
Y66 Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné) 266
Y69 Neurčená nehoda při zdravotní péči 255