Diagnoza skupiny Y83-Y84
Skupiny diagnoz
Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y83 Operace a j.oper.výkony jako příč.abn.reakce n.pozděj.kompl.,bez zmín.o nehodě při výkonu 301
Y830 Operace s transplantací celého orgánu 280
Y831 Operace s implantací umělé vnitřní pomůcky 321
Y832 Operace s anastomózou, bypassem nebo štěpem 274
Y833 Operace s vytvořením vnějšího ústí 273
Y834 Jiná rekonstrukční operace 293
Y835 Amputace končetin(-y) 263
Y836 Odnětí jiného orgánu (částečné) (úplné) 292
Y838 Jiné operační výkony 295
Y839 Operační výkon, NS 267
Y84 J.vyš.a léč.výkony jako příčina abn.reakce pac.n.pozděj.kompl.,b.zmín.o nehodě při výkonu 330
Y840 Srdeční katetrizace 293
Y841 Ledvinná dialýza 316
Y842 Radiologický výkon a radioterapie 295
Y843 Terapie šokem 261
Y844 Aspirace tekutiny 282
Y845 Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy 279
Y846 Katetrizace močového ústrojí 285
Y847 Odběr vzorku krve 298
Y848 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony 303
Y849 Vyšetřovací a léčebný výkon, NS 291