Diagnoza skupiny Y83-Y84
Skupiny diagnoz
Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y83 Operace a j.oper.výkony jako příč.abn.reakce n.pozděj.kompl.,bez zmín.o nehodě při výkonu 305
Y830 Operace s transplantací celého orgánu 296
Y831 Operace s implantací umělé vnitřní pomůcky 341
Y832 Operace s anastomózou, bypassem nebo štěpem 291
Y833 Operace s vytvořením vnějšího ústí 281
Y834 Jiná rekonstrukční operace 300
Y835 Amputace končetin(-y) 267
Y836 Odnětí jiného orgánu (částečné) (úplné) 294
Y838 Jiné operační výkony 299
Y839 Operační výkon, NS 270
Y84 J.vyš.a léč.výkony jako příčina abn.reakce pac.n.pozděj.kompl.,b.zmín.o nehodě při výkonu 343
Y840 Srdeční katetrizace 300
Y841 Ledvinná dialýza 328
Y842 Radiologický výkon a radioterapie 302
Y843 Terapie šokem 267
Y844 Aspirace tekutiny 294
Y845 Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy 285
Y846 Katetrizace močového ústrojí 290
Y847 Odběr vzorku krve 305
Y848 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony 307
Y849 Vyšetřovací a léčebný výkon, NS 297