Diagnoza skupiny Y83-Y84
Skupiny diagnoz
Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y83 Operace a j.oper.výkony jako příč.abn.reakce n.pozděj.kompl.,bez zmín.o nehodě při výkonu 307
Y830 Operace s transplantací celého orgánu 306
Y831 Operace s implantací umělé vnitřní pomůcky 355
Y832 Operace s anastomózou, bypassem nebo štěpem 302
Y833 Operace s vytvořením vnějšího ústí 284
Y834 Jiná rekonstrukční operace 306
Y835 Amputace končetin(-y) 270
Y836 Odnětí jiného orgánu (částečné) (úplné) 296
Y838 Jiné operační výkony 304
Y839 Operační výkon, NS 275
Y84 J.vyš.a léč.výkony jako příčina abn.reakce pac.n.pozděj.kompl.,b.zmín.o nehodě při výkonu 348
Y840 Srdeční katetrizace 305
Y841 Ledvinná dialýza 340
Y842 Radiologický výkon a radioterapie 306
Y843 Terapie šokem 269
Y844 Aspirace tekutiny 306
Y845 Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy 289
Y846 Katetrizace močového ústrojí 296
Y847 Odběr vzorku krve 314
Y848 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony 311
Y849 Vyšetřovací a léčebný výkon, NS 299