Diagnoza skupiny Y83-Y84
Skupiny diagnoz
Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y83 Operace a j.oper.výkony jako příč.abn.reakce n.pozděj.kompl.,bez zmín.o nehodě při výkonu 304
Y830 Operace s transplantací celého orgánu 288
Y831 Operace s implantací umělé vnitřní pomůcky 332
Y832 Operace s anastomózou, bypassem nebo štěpem 284
Y833 Operace s vytvořením vnějšího ústí 279
Y834 Jiná rekonstrukční operace 293
Y835 Amputace končetin(-y) 266
Y836 Odnětí jiného orgánu (částečné) (úplné) 293
Y838 Jiné operační výkony 298
Y839 Operační výkon, NS 269
Y84 J.vyš.a léč.výkony jako příčina abn.reakce pac.n.pozděj.kompl.,b.zmín.o nehodě při výkonu 336
Y840 Srdeční katetrizace 300
Y841 Ledvinná dialýza 322
Y842 Radiologický výkon a radioterapie 301
Y843 Terapie šokem 267
Y844 Aspirace tekutiny 290
Y845 Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy 283
Y846 Katetrizace močového ústrojí 289
Y847 Odběr vzorku krve 304
Y848 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony 305
Y849 Vyšetřovací a léčebný výkon, NS 296