Diagnoza skupiny Y90-Y98
Skupiny diagnoz
Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y90 Průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi 291
Y900 Hladina alkoholu v krvi menší než 20 mg/100 ml 288
Y901 Hladina alkoholu v krvi 20-39 mg/100 ml 291
Y902 Hladina alkoholu v krvi 40-59 mg/100 ml 301
Y903 Hladina alkoholu v krvi 60-79 mg/100 ml 299
Y904 Hladina alkoholu v krvi 80-99 mg/100 ml 307
Y905 Hladina alkoholu v krvi 100-119 mg/100 ml 291
Y906 Hladina alkoholu v krvi 120-199 mg/100 ml 303
Y907 Hladina alkoholu v krvi 200-239 mg/100 ml 289
Y908 Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml nebo více 286
Y909 Přítomnost alkoholu v krvi, hladina neurčena 293
Y91 Průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace 293
Y910 Lehká alkoholová intoxikace 307
Y911 Střední alkoholová intoxikace 305
Y912 Těžká alkoholová intoxikace 280
Y913 Velmi těžká alkoholová intoxikace 300
Y919 Ovlivnění alkoholem, NS 393
Y95 Nemocniční (nozokomiální) stav 291
Y96 Stav související se zaměstnáním 315
Y97 Stav související se znečištěným okolním prostředím 303
Y98 Stav související se životním stylem 295