Diagnoza skupiny Y90-Y98
Skupiny diagnoz
Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y90 Průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi 280
Y900 Hladina alkoholu v krvi menší než 20 mg/100 ml 279
Y901 Hladina alkoholu v krvi 20-39 mg/100 ml 283
Y902 Hladina alkoholu v krvi 40-59 mg/100 ml 290
Y903 Hladina alkoholu v krvi 60-79 mg/100 ml 290
Y904 Hladina alkoholu v krvi 80-99 mg/100 ml 295
Y905 Hladina alkoholu v krvi 100-119 mg/100 ml 282
Y906 Hladina alkoholu v krvi 120-199 mg/100 ml 296
Y907 Hladina alkoholu v krvi 200-239 mg/100 ml 275
Y908 Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml nebo více 271
Y909 Přítomnost alkoholu v krvi, hladina neurčena 284
Y91 Průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace 283
Y910 Lehká alkoholová intoxikace 295
Y911 Střední alkoholová intoxikace 296
Y912 Těžká alkoholová intoxikace 268
Y913 Velmi těžká alkoholová intoxikace 287
Y919 Ovlivnění alkoholem, NS 384
Y95 Nemocniční (nozokomiální) stav 280
Y96 Stav související se zaměstnáním 304
Y97 Stav související se znečištěným okolním prostředím 290
Y98 Stav související se životním stylem 280