Diagnoza skupiny Y90-Y98
Skupiny diagnoz
Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y90 Průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi 284
Y900 Hladina alkoholu v krvi menší než 20 mg/100 ml 282
Y901 Hladina alkoholu v krvi 20-39 mg/100 ml 285
Y902 Hladina alkoholu v krvi 40-59 mg/100 ml 294
Y903 Hladina alkoholu v krvi 60-79 mg/100 ml 293
Y904 Hladina alkoholu v krvi 80-99 mg/100 ml 298
Y905 Hladina alkoholu v krvi 100-119 mg/100 ml 285
Y906 Hladina alkoholu v krvi 120-199 mg/100 ml 298
Y907 Hladina alkoholu v krvi 200-239 mg/100 ml 279
Y908 Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml nebo více 276
Y909 Přítomnost alkoholu v krvi, hladina neurčena 286
Y91 Průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace 288
Y910 Lehká alkoholová intoxikace 301
Y911 Střední alkoholová intoxikace 299
Y912 Těžká alkoholová intoxikace 274
Y913 Velmi těžká alkoholová intoxikace 292
Y919 Ovlivnění alkoholem, NS 386
Y95 Nemocniční (nozokomiální) stav 283
Y96 Stav související se zaměstnáním 309
Y97 Stav související se znečištěným okolním prostředím 294
Y98 Stav související se životním stylem 286