Diagnoza skupiny Y90-Y98
Skupiny diagnoz
Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Y90 Průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi 299
Y900 Hladina alkoholu v krvi menší než 20 mg/100 ml 298
Y901 Hladina alkoholu v krvi 20-39 mg/100 ml 302
Y902 Hladina alkoholu v krvi 40-59 mg/100 ml 315
Y903 Hladina alkoholu v krvi 60-79 mg/100 ml 308
Y904 Hladina alkoholu v krvi 80-99 mg/100 ml 317
Y905 Hladina alkoholu v krvi 100-119 mg/100 ml 303
Y906 Hladina alkoholu v krvi 120-199 mg/100 ml 322
Y907 Hladina alkoholu v krvi 200-239 mg/100 ml 302
Y908 Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml nebo více 294
Y909 Přítomnost alkoholu v krvi, hladina neurčena 300
Y91 Průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace 304
Y910 Lehká alkoholová intoxikace 326
Y911 Střední alkoholová intoxikace 318
Y912 Těžká alkoholová intoxikace 289
Y913 Velmi těžká alkoholová intoxikace 313
Y919 Ovlivnění alkoholem, NS 410
Y95 Nemocniční (nozokomiální) stav 303
Y96 Stav související se zaměstnáním 325
Y97 Stav související se znečištěným okolním prostředím 316
Y98 Stav související se životním stylem 311