Diagnoza skupiny Z00-Z13
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z00 Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy 561
Z000 Celkové lékařské vyšetření (prohlídka) 944
Z001 Rutinní zdravotní prohlídka dítěte 825
Z002 Prohlídka pro období rychlého vzrůstu v dětství 643
Z003 Prohlídka pro stav vývoje mladistvého 472
Z004 Celkové psychiatrické vyšetření, nezařazené jinde 474
Z005 Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně 700
Z006 Vyšetření pro normální porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu 468
Z008 Jiná celková vyšetření (prohlídky) 1234
Z01 Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy 663
Z010 Vyšetření očí a zraku 677
Z011 Vyšetření uší a sluchu 428
Z012 Zubní vyšetření 691
Z013 Vyšetření krevního tlaku 480
Z014 Gynekologické vyšetření (všeobecné) (rutinní) 2027
Z015 Diagnostické testy kožní a sensibilizace 475
Z016 Radiologické vyšetření, nezařazené jinde 565
Z017 Laboratorní vyšetření 1013
Z018 Jiná určená speciální vyšetření 909
Z019 Speciální vyšetření, NS 1028
Z02 Vyšetření a návštěva pro administrativní účely 477
Z020 Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce 466
Z021 Vyšetření před přijetím do zaměstnání 694
Z022 Vyšetření pro přijetí do ústavu 1285
Z023 Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil 491
Z024 Vyšetření pro řidičské oprávnění 433
Z025 Vyšetření k účasti ve sportu 436
Z026 Vyšetření pro pojišťovací účely 558
Z027 Vydání lékařského potvrzení 1045
Z028 Jiná vyšetření pro administrativní účely 763
Z029 Vyšetření pro administrativní účely, NS 602
Z03 Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy 595
Z030 Pozorování pro podezření na tuberkulózu 437
Z031 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar 946
Z032 Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování 498
Z033 Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy 702
Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu 473
Z035 Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci 507
Z036 Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky 553
Z038 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy 2545
Z039 Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav, NS 2287
Z04 Vyšetření a pozorování z jiných důvodů 477
Z040 Krevní test na alkohol a návykové látky 426
Z041 Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě 447
Z042 Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu 417
Z043 Vyšetření a pozorování po jiném úrazu 425
Z044 Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití 425
Z045 Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění 429
Z046 Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané 416
Z048 Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů 651
Z049 Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu 499
Z08 Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru 440
Z080 Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar 522
Z081 Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar 391
Z082 Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar 389
Z087 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar 392
Z088 Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar 430
Z089 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar 415
Z09 Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary 434
Z090 Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy 653
Z091 Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy 430
Z092 Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy 423
Z093 Následné vyšetření po psychoterapii 408
Z094 Následné vyšetření po léčbě zlomeniny 402
Z097 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy 401
Z098 Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy 495
Z099 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy 411
Z10 Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva 598
Z100 Zdravotní prohlídka zaměstnanců 1175
Z101 Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů 394
Z102 Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil 467
Z103 Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů 455
Z108 Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva 540
Z11 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci 473
Z110 Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci 453
Z111 Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí 435
Z112 Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci 447
Z113 Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu 486
Z114 Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV] 466
Z115 Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci 392
Z116 Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy 377
Z118 Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční a parazitární nemoci 478
Z119 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci, NS 522
Z12 Screeningové vyšetření specializované na novotvary 413
Z120 Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku 430
Z121 Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev 872
Z122 Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů 442
Z123 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu 1071
Z124 Screeningové vyšetření specializované na novotvar cervixu (čípku, hrdla) děložního 790
Z125 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty 573
Z126 Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře 491
Z128 Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací 469
Z129 Screeningové vyšetření specializované na novotvar, NS 482
Z13 Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy 450
Z130 Screening.vyš.specializ.na nemoci krve a krvetvor.org. a někt.poruchy postih.mech.imunity 399
Z131 Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus 448
Z132 Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy 396
Z133 Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování 422
Z134 Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství 430
Z135 Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy 453
Z136 Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění 416
Z137 Screening.vyšetření specializované na vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 754
Z138 Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy 601
Z139 Specializované screeningové vyšetření, NS 472