Diagnoza skupiny Z00-Z13
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z00 Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy 577
Z000 Celkové lékařské vyšetření (prohlídka) 988
Z001 Rutinní zdravotní prohlídka dítěte 839
Z002 Prohlídka pro období rychlého vzrůstu v dětství 661
Z003 Prohlídka pro stav vývoje mladistvého 493
Z004 Celkové psychiatrické vyšetření, nezařazené jinde 491
Z005 Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně 728
Z006 Vyšetření pro normální porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu 480
Z008 Jiná celková vyšetření (prohlídky) 1265
Z01 Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy 680
Z010 Vyšetření očí a zraku 709
Z011 Vyšetření uší a sluchu 439
Z012 Zubní vyšetření 708
Z013 Vyšetření krevního tlaku 498
Z014 Gynekologické vyšetření (všeobecné) (rutinní) 2082
Z015 Diagnostické testy kožní a sensibilizace 494
Z016 Radiologické vyšetření, nezařazené jinde 579
Z017 Laboratorní vyšetření 1043
Z018 Jiná určená speciální vyšetření 924
Z019 Speciální vyšetření, NS 1686
Z02 Vyšetření a návštěva pro administrativní účely 484
Z020 Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce 480
Z021 Vyšetření před přijetím do zaměstnání 712
Z022 Vyšetření pro přijetí do ústavu 1340
Z023 Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil 497
Z024 Vyšetření pro řidičské oprávnění 447
Z025 Vyšetření k účasti ve sportu 453
Z026 Vyšetření pro pojišťovací účely 575
Z027 Vydání lékařského potvrzení 1085
Z028 Jiná vyšetření pro administrativní účely 790
Z029 Vyšetření pro administrativní účely, NS 616
Z03 Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy 605
Z030 Pozorování pro podezření na tuberkulózu 449
Z031 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar 964
Z032 Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování 514
Z033 Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy 720
Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu 485
Z035 Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci 517
Z036 Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky 572
Z038 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy 2647
Z039 Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav, NS 2387
Z04 Vyšetření a pozorování z jiných důvodů 484
Z040 Krevní test na alkohol a návykové látky 434
Z041 Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě 457
Z042 Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu 427
Z043 Vyšetření a pozorování po jiném úrazu 429
Z044 Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití 432
Z045 Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění 439
Z046 Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané 419
Z048 Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů 656
Z049 Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu 501
Z08 Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru 443
Z080 Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar 527
Z081 Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar 396
Z082 Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar 398
Z087 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar 397
Z088 Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar 437
Z089 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar 427
Z09 Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary 446
Z090 Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy 666
Z091 Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy 440
Z092 Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy 427
Z093 Následné vyšetření po psychoterapii 420
Z094 Následné vyšetření po léčbě zlomeniny 414
Z097 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy 411
Z098 Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy 503
Z099 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy 428
Z10 Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva 618
Z100 Zdravotní prohlídka zaměstnanců 1184
Z101 Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů 404
Z102 Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil 483
Z103 Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů 470
Z108 Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva 549
Z11 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci 475
Z110 Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci 461
Z111 Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí 444
Z112 Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci 456
Z113 Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu 492
Z114 Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV] 481
Z115 Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci 396
Z116 Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy 378
Z118 Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční a parazitární nemoci 487
Z119 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci, NS 532
Z12 Screeningové vyšetření specializované na novotvary 421
Z120 Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku 439
Z121 Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev 898
Z122 Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů 452
Z123 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu 1094
Z124 Screeningové vyšetření specializované na novotvar cervixu (čípku, hrdla) děložního 816
Z125 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty 586
Z126 Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře 500
Z128 Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací 481
Z129 Screeningové vyšetření specializované na novotvar, NS 491
Z13 Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy 458
Z130 Screening.vyš.specializ.na nemoci krve a krvetvor.org. a někt.poruchy postih.mech.imunity 410
Z131 Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus 450
Z132 Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy 404
Z133 Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování 423
Z134 Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství 443
Z135 Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy 469
Z136 Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění 428
Z137 Screening.vyšetření specializované na vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 775
Z138 Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy 615
Z139 Specializované screeningové vyšetření, NS 480