Diagnoza skupiny Z00-Z13
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z00 Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy 541
Z000 Celkové lékařské vyšetření (prohlídka) 884
Z001 Rutinní zdravotní prohlídka dítěte 804
Z002 Prohlídka pro období rychlého vzrůstu v dětství 632
Z003 Prohlídka pro stav vývoje mladistvého 454
Z004 Celkové psychiatrické vyšetření, nezařazené jinde 457
Z005 Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně 638
Z006 Vyšetření pro normální porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu 447
Z008 Jiná celková vyšetření (prohlídky) 1181
Z01 Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy 636
Z010 Vyšetření očí a zraku 636
Z011 Vyšetření uší a sluchu 414
Z012 Zubní vyšetření 673
Z013 Vyšetření krevního tlaku 464
Z014 Gynekologické vyšetření (všeobecné) (rutinní) 1933
Z015 Diagnostické testy kožní a sensibilizace 460
Z016 Radiologické vyšetření, nezařazené jinde 551
Z017 Laboratorní vyšetření 970
Z018 Jiná určená speciální vyšetření 877
Z019 Speciální vyšetření, NS 922
Z02 Vyšetření a návštěva pro administrativní účely 470
Z020 Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce 443
Z021 Vyšetření před přijetím do zaměstnání 669
Z022 Vyšetření pro přijetí do ústavu 1213
Z023 Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil 482
Z024 Vyšetření pro řidičské oprávnění 422
Z025 Vyšetření k účasti ve sportu 418
Z026 Vyšetření pro pojišťovací účely 538
Z027 Vydání lékařského potvrzení 1001
Z028 Jiná vyšetření pro administrativní účely 710
Z029 Vyšetření pro administrativní účely, NS 574
Z03 Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy 580
Z030 Pozorování pro podezření na tuberkulózu 429
Z031 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar 923
Z032 Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování 469
Z033 Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy 679
Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu 459
Z035 Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci 499
Z036 Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky 523
Z038 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy 2451
Z039 Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav, NS 2156
Z04 Vyšetření a pozorování z jiných důvodů 463
Z040 Krevní test na alkohol a návykové látky 410
Z041 Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě 436
Z042 Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu 409
Z043 Vyšetření a pozorování po jiném úrazu 419
Z044 Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití 413
Z045 Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění 415
Z046 Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané 412
Z048 Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů 647
Z049 Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu 495
Z08 Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru 438
Z080 Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar 516
Z081 Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar 387
Z082 Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar 379
Z087 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar 386
Z088 Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar 421
Z089 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar 397
Z09 Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary 423
Z090 Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy 636
Z091 Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy 420
Z092 Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy 416
Z093 Následné vyšetření po psychoterapii 395
Z094 Následné vyšetření po léčbě zlomeniny 393
Z097 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy 392
Z098 Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy 484
Z099 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy 392
Z10 Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva 584
Z100 Zdravotní prohlídka zaměstnanců 1166
Z101 Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů 383
Z102 Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil 456
Z103 Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů 441
Z108 Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva 530
Z11 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci 461
Z110 Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci 443
Z111 Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí 429
Z112 Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci 432
Z113 Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu 480
Z114 Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV] 453
Z115 Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci 383
Z116 Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy 372
Z118 Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční a parazitární nemoci 459
Z119 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci, NS 508
Z12 Screeningové vyšetření specializované na novotvary 404
Z120 Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku 418
Z121 Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev 822
Z122 Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů 428
Z123 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu 1029
Z124 Screeningové vyšetření specializované na novotvar cervixu (čípku, hrdla) děložního 743
Z125 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty 551
Z126 Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře 479
Z128 Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací 456
Z129 Screeningové vyšetření specializované na novotvar, NS 471
Z13 Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy 441
Z130 Screening.vyš.specializ.na nemoci krve a krvetvor.org. a někt.poruchy postih.mech.imunity 388
Z131 Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus 436
Z132 Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy 385
Z133 Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování 419
Z134 Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství 420
Z135 Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy 435
Z136 Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění 406
Z137 Screening.vyšetření specializované na vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 736
Z138 Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy 579
Z139 Specializované screeningové vyšetření, NS 464