Diagnoza skupiny Z00-Z13
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z00 Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy 552
Z000 Celkové lékařské vyšetření (prohlídka) 905
Z001 Rutinní zdravotní prohlídka dítěte 814
Z002 Prohlídka pro období rychlého vzrůstu v dětství 638
Z003 Prohlídka pro stav vývoje mladistvého 460
Z004 Celkové psychiatrické vyšetření, nezařazené jinde 464
Z005 Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně 683
Z006 Vyšetření pro normální porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu 461
Z008 Jiná celková vyšetření (prohlídky) 1215
Z01 Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy 651
Z010 Vyšetření očí a zraku 654
Z011 Vyšetření uší a sluchu 419
Z012 Zubní vyšetření 681
Z013 Vyšetření krevního tlaku 469
Z014 Gynekologické vyšetření (všeobecné) (rutinní) 1985
Z015 Diagnostické testy kožní a sensibilizace 467
Z016 Radiologické vyšetření, nezařazené jinde 560
Z017 Laboratorní vyšetření 988
Z018 Jiná určená speciální vyšetření 897
Z019 Speciální vyšetření, NS 935
Z02 Vyšetření a návštěva pro administrativní účely 475
Z020 Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce 451
Z021 Vyšetření před přijetím do zaměstnání 678
Z022 Vyšetření pro přijetí do ústavu 1257
Z023 Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil 485
Z024 Vyšetření pro řidičské oprávnění 427
Z025 Vyšetření k účasti ve sportu 427
Z026 Vyšetření pro pojišťovací účely 545
Z027 Vydání lékařského potvrzení 1024
Z028 Jiná vyšetření pro administrativní účely 732
Z029 Vyšetření pro administrativní účely, NS 588
Z03 Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy 588
Z030 Pozorování pro podezření na tuberkulózu 433
Z031 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar 934
Z032 Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování 487
Z033 Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy 690
Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu 466
Z035 Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci 503
Z036 Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky 537
Z038 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy 2499
Z039 Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav, NS 2231
Z04 Vyšetření a pozorování z jiných důvodů 471
Z040 Krevní test na alkohol a návykové látky 415
Z041 Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě 443
Z042 Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu 412
Z043 Vyšetření a pozorování po jiném úrazu 423
Z044 Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití 421
Z045 Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění 424
Z046 Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané 413
Z048 Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů 649
Z049 Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu 498
Z08 Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru 439
Z080 Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar 520
Z081 Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar 391
Z082 Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar 384
Z087 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar 390
Z088 Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar 427
Z089 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar 405
Z09 Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary 430
Z090 Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy 646
Z091 Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy 426
Z092 Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy 420
Z093 Následné vyšetření po psychoterapii 403
Z094 Následné vyšetření po léčbě zlomeniny 396
Z097 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy 394
Z098 Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy 490
Z099 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy 409
Z10 Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva 592
Z100 Zdravotní prohlídka zaměstnanců 1171
Z101 Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů 387
Z102 Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil 462
Z103 Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů 449
Z108 Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva 535
Z11 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci 469
Z110 Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci 449
Z111 Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí 434
Z112 Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci 437
Z113 Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu 485
Z114 Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV] 461
Z115 Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci 389
Z116 Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy 377
Z118 Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční a parazitární nemoci 470
Z119 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci, NS 515
Z12 Screeningové vyšetření specializované na novotvary 409
Z120 Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku 425
Z121 Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev 849
Z122 Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů 433
Z123 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu 1052
Z124 Screeningové vyšetření specializované na novotvar cervixu (čípku, hrdla) děložního 767
Z125 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty 563
Z126 Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře 485
Z128 Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací 463
Z129 Screeningové vyšetření specializované na novotvar, NS 476
Z13 Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy 446
Z130 Screening.vyš.specializ.na nemoci krve a krvetvor.org. a někt.poruchy postih.mech.imunity 392
Z131 Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus 446
Z132 Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy 391
Z133 Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování 422
Z134 Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství 426
Z135 Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy 444
Z136 Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění 412
Z137 Screening.vyšetření specializované na vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 746
Z138 Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy 592
Z139 Specializované screeningové vyšetření, NS 470