Diagnoza skupiny Z20-Z29
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z20 Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice 276
Z200 Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice 315
Z201 Kontakt s tuberkulózou a expozice 317
Z202 Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice 499
Z203 Kontakt se vzteklinou a expozice 304
Z204 Kontakt se zarděnkami a expozice 279
Z205 Kontakt s virovou hepatitidou a expozice 390
Z206 Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice 295
Z207 Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice 273
Z208 Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice 341
Z209 Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice 366
Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] 273
Z22 Přenašeč (nosič) infekční nemoci 293
Z220 Přenašeč (nosič) tyfu 264
Z221 Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí 283
Z222 Přenašeč (nosič) záškrtu 275
Z223 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí 270
Z224 Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu 269
Z225 Přenašeč (nosič) virové hepatitidy 271
Z226 Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1] 338
Z228 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí 282
Z229 Přenašeč (nosič) infekční nemoci, NS 306
Z23 Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem 285
Z230 Potřeba imunizace proti samotné choleře 278
Z231 Potřeba imunizace proti samotnému tyfu - paratyfu [TAB] 291
Z232 Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG] 293
Z233 Potřeba imunizace proti moru 290
Z234 Potřeba imunizace proti tularémii 272
Z235 Potřeba imunizace proti samotnému tetanu 479
Z236 Potřeba imunizace proti samotnému záškrtu 292
Z237 Potřeba imunizace proti samotnému dávivému kašli 279
Z238 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem 331
Z24 Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem 292
Z240 Potřeba imunizace proti - poliomyelitidě - akutní dětské obrně 300
Z241 Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci 337
Z242 Potřeba imunizace proti vzteklině 297
Z243 Potřeba imunizace proti žluté zimnici 296
Z244 Potřeba imunizace proti samotným spalničkám 288
Z245 Potřeba imunizace proti samotným zarděnkám 311
Z246 Potřeba imunizace proti virové hepatitidě 409
Z25 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem 303
Z250 Potřeba imunizace proti samotným příušnicím 293
Z251 Potřeba imunizace proti samotné chřipce 383
Z258 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem 359
Z26 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem 310
Z260 Potřeba imunizace proti leishmaniáze 278
Z268 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem 343
Z269 Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci 318
Z27 Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí 295
Z270 Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB] 301
Z271 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli, v kombinaci [DTP] 316
Z272 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s tyfem - paratyfem [DTP + TAB] 305
Z273 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP + polio] 345
Z274 Potřeba imunizace proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám [MMR] 369
Z278 Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí 314
Z279 Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí 304
Z28 Imunizace neprovedená 299
Z280 Imunizace neprovedená pro kontraindikaci 297
Z281 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku 297
Z282 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů 278
Z288 Imunizace neprovedená pro jiné důvody 249
Z289 Imunizace neprovedená pro neurčený důvod 293
Z29 Potřeba jiných profylaktických opatření 318
Z290 Izolace 332
Z291 Profylaktická imunoterapie 294
Z292 Jiná profylaktická chemoterapie 403
Z298 Jiná určená profylaktická opatření 384
Z299 Profylaktické opatření, NS 267