Diagnoza skupiny Z20-Z29
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z20 Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice 286
Z200 Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice 337
Z201 Kontakt s tuberkulózou a expozice 333
Z202 Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice 513
Z203 Kontakt se vzteklinou a expozice 309
Z204 Kontakt se zarděnkami a expozice 281
Z205 Kontakt s virovou hepatitidou a expozice 396
Z206 Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice 308
Z207 Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice 292
Z208 Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice 356
Z209 Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice 386
Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] 290
Z22 Přenašeč (nosič) infekční nemoci 306
Z220 Přenašeč (nosič) tyfu 276
Z221 Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí 285
Z222 Přenašeč (nosič) záškrtu 290
Z223 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí 278
Z224 Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu 289
Z225 Přenašeč (nosič) virové hepatitidy 274
Z226 Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1] 348
Z228 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí 298
Z229 Přenašeč (nosič) infekční nemoci, NS 319
Z23 Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem 304
Z230 Potřeba imunizace proti samotné choleře 296
Z231 Potřeba imunizace proti samotnému tyfu - paratyfu [TAB] 310
Z232 Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG] 302
Z233 Potřeba imunizace proti moru 305
Z234 Potřeba imunizace proti tularémii 288
Z235 Potřeba imunizace proti samotnému tetanu 491
Z236 Potřeba imunizace proti samotnému záškrtu 306
Z237 Potřeba imunizace proti samotnému dávivému kašli 294
Z238 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem 343
Z24 Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem 308
Z240 Potřeba imunizace proti - poliomyelitidě - akutní dětské obrně 311
Z241 Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci 350
Z242 Potřeba imunizace proti vzteklině 317
Z243 Potřeba imunizace proti žluté zimnici 313
Z244 Potřeba imunizace proti samotným spalničkám 307
Z245 Potřeba imunizace proti samotným zarděnkám 328
Z246 Potřeba imunizace proti virové hepatitidě 426
Z25 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem 321
Z250 Potřeba imunizace proti samotným příušnicím 295
Z251 Potřeba imunizace proti samotné chřipce 399
Z258 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem 376
Z26 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem 314
Z260 Potřeba imunizace proti leishmaniáze 284
Z268 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem 354
Z269 Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci 323
Z27 Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí 310
Z270 Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB] 321
Z271 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli, v kombinaci [DTP] 335
Z272 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s tyfem - paratyfem [DTP + TAB] 319
Z273 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP + polio] 351
Z274 Potřeba imunizace proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám [MMR] 390
Z278 Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí 331
Z279 Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí 310
Z28 Imunizace neprovedená 323
Z280 Imunizace neprovedená pro kontraindikaci 314
Z281 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku 314
Z282 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů 281
Z288 Imunizace neprovedená pro jiné důvody 261
Z289 Imunizace neprovedená pro neurčený důvod 297
Z29 Potřeba jiných profylaktických opatření 321
Z290 Izolace 343
Z291 Profylaktická imunoterapie 311
Z292 Jiná profylaktická chemoterapie 423
Z298 Jiná určená profylaktická opatření 401
Z299 Profylaktické opatření, NS 280