Diagnoza skupiny Z20-Z29
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z20 Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice 279
Z200 Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice 324
Z201 Kontakt s tuberkulózou a expozice 326
Z202 Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice 506
Z203 Kontakt se vzteklinou a expozice 309
Z204 Kontakt se zarděnkami a expozice 280
Z205 Kontakt s virovou hepatitidou a expozice 390
Z206 Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice 300
Z207 Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice 280
Z208 Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice 347
Z209 Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice 373
Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] 281
Z22 Přenašeč (nosič) infekční nemoci 299
Z220 Přenašeč (nosič) tyfu 268
Z221 Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí 283
Z222 Přenašeč (nosič) záškrtu 282
Z223 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí 276
Z224 Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu 273
Z225 Přenašeč (nosič) virové hepatitidy 272
Z226 Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1] 338
Z228 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí 289
Z229 Přenašeč (nosič) infekční nemoci, NS 314
Z23 Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem 291
Z230 Potřeba imunizace proti samotné choleře 286
Z231 Potřeba imunizace proti samotnému tyfu - paratyfu [TAB] 298
Z232 Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG] 295
Z233 Potřeba imunizace proti moru 298
Z234 Potřeba imunizace proti tularémii 278
Z235 Potřeba imunizace proti samotnému tetanu 485
Z236 Potřeba imunizace proti samotnému záškrtu 298
Z237 Potřeba imunizace proti samotnému dávivému kašli 285
Z238 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem 333
Z24 Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem 298
Z240 Potřeba imunizace proti - poliomyelitidě - akutní dětské obrně 303
Z241 Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci 344
Z242 Potřeba imunizace proti vzteklině 307
Z243 Potřeba imunizace proti žluté zimnici 301
Z244 Potřeba imunizace proti samotným spalničkám 296
Z245 Potřeba imunizace proti samotným zarděnkám 316
Z246 Potřeba imunizace proti virové hepatitidě 416
Z25 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem 310
Z250 Potřeba imunizace proti samotným příušnicím 295
Z251 Potřeba imunizace proti samotné chřipce 389
Z258 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem 366
Z26 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem 310
Z260 Potřeba imunizace proti leishmaniáze 280
Z268 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem 347
Z269 Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci 321
Z27 Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí 303
Z270 Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB] 307
Z271 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli, v kombinaci [DTP] 324
Z272 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s tyfem - paratyfem [DTP + TAB] 313
Z273 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP + polio] 347
Z274 Potřeba imunizace proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám [MMR] 378
Z278 Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí 320
Z279 Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí 307
Z28 Imunizace neprovedená 306
Z280 Imunizace neprovedená pro kontraindikaci 306
Z281 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku 303
Z282 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů 280
Z288 Imunizace neprovedená pro jiné důvody 252
Z289 Imunizace neprovedená pro neurčený důvod 293
Z29 Potřeba jiných profylaktických opatření 320
Z290 Izolace 335
Z291 Profylaktická imunoterapie 301
Z292 Jiná profylaktická chemoterapie 409
Z298 Jiná určená profylaktická opatření 390
Z299 Profylaktické opatření, NS 273