Diagnoza skupiny Z20-Z29
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z20 Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice 271
Z200 Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice 310
Z201 Kontakt s tuberkulózou a expozice 310
Z202 Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice 494
Z203 Kontakt se vzteklinou a expozice 301
Z204 Kontakt se zarděnkami a expozice 276
Z205 Kontakt s virovou hepatitidou a expozice 384
Z206 Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice 291
Z207 Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice 272
Z208 Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice 331
Z209 Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice 363
Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] 269
Z22 Přenašeč (nosič) infekční nemoci 291
Z220 Přenašeč (nosič) tyfu 263
Z221 Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí 282
Z222 Přenašeč (nosič) záškrtu 275
Z223 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí 269
Z224 Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu 266
Z225 Přenašeč (nosič) virové hepatitidy 268
Z226 Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1] 335
Z228 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí 279
Z229 Přenašeč (nosič) infekční nemoci, NS 303
Z23 Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem 281
Z230 Potřeba imunizace proti samotné choleře 277
Z231 Potřeba imunizace proti samotnému tyfu - paratyfu [TAB] 290
Z232 Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG] 290
Z233 Potřeba imunizace proti moru 288
Z234 Potřeba imunizace proti tularémii 269
Z235 Potřeba imunizace proti samotnému tetanu 478
Z236 Potřeba imunizace proti samotnému záškrtu 292
Z237 Potřeba imunizace proti samotnému dávivému kašli 275
Z238 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem 329
Z24 Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem 289
Z240 Potřeba imunizace proti - poliomyelitidě - akutní dětské obrně 298
Z241 Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci 335
Z242 Potřeba imunizace proti vzteklině 294
Z243 Potřeba imunizace proti žluté zimnici 292
Z244 Potřeba imunizace proti samotným spalničkám 283
Z245 Potřeba imunizace proti samotným zarděnkám 303
Z246 Potřeba imunizace proti virové hepatitidě 404
Z25 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem 301
Z250 Potřeba imunizace proti samotným příušnicím 291
Z251 Potřeba imunizace proti samotné chřipce 379
Z258 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem 355
Z26 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem 307
Z260 Potřeba imunizace proti leishmaniáze 274
Z268 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem 341
Z269 Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci 314
Z27 Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí 293
Z270 Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB] 294
Z271 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli, v kombinaci [DTP] 311
Z272 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s tyfem - paratyfem [DTP + TAB] 303
Z273 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP + polio] 340
Z274 Potřeba imunizace proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám [MMR] 365
Z278 Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí 311
Z279 Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí 301
Z28 Imunizace neprovedená 288
Z280 Imunizace neprovedená pro kontraindikaci 292
Z281 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku 293
Z282 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů 274
Z288 Imunizace neprovedená pro jiné důvody 248
Z289 Imunizace neprovedená pro neurčený důvod 292
Z29 Potřeba jiných profylaktických opatření 316
Z290 Izolace 327
Z291 Profylaktická imunoterapie 289
Z292 Jiná profylaktická chemoterapie 399
Z298 Jiná určená profylaktická opatření 383
Z299 Profylaktické opatření, NS 265