Diagnoza skupiny Z30-Z39
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z30 Řízení antikoncepce 344
Z300 Všeobecná poradní činnost o antikoncepci 502
Z301 Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku 334
Z302 Sterilizace 395
Z303 Vyvolání menstruace 322
Z304 Dohled nad lékovou antikoncepcí 1257
Z305 Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem 470
Z308 Jiné řízení antikoncepce 344
Z309 Řízení antikoncepce, NS 408
Z31 Řízení plodnosti 363
Z310 Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci 367
Z311 Umělé oplodnění 407
Z312 Oplodnění in vitro 446
Z313 Jiné nápomocné oplodňovací metody 340
Z314 Vyšetřování a testování plodnosti 536
Z315 Genetická porada 418
Z316 Obecná porada a rada o plodnosti 362
Z318 Jiné řízení plodnosti 414
Z319 Řízení plodnosti, NS 326
Z32 Vyšetření a test na těhotenství 423
Z320 Těhotenství, dosud nepotvrzené 537
Z321 Těhotenství potvrzené 580
Z33 Náhodný stav těhotenství 434
Z34 Dohled nad normálním těhotenstvím 642
Z340 Dohled nad normálním prvním těhotenstvím 1185
Z348 Dohled nad jiným normálním těhotenstvím 3076
Z349 Dohled nad normálním těhotenstvím, NS 2217
Z35 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím 757
Z350 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti 675
Z351 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku 772
Z352 Dohled nad těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou 721
Z353 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostatečné antenatální péče 424
Z354 Dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila 413
Z355 Dohled nad starší prvorodičkou 432
Z356 Dohled nad velmi mladou prvorodičkou 417
Z357 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům 493
Z358 Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími 1852
Z359 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím, NS 1430
Z36 Předporodní screening 493
Z360 Předporodní screening chromosomálních anomálií 611
Z361 Předporodní screening zvýšené hladiny alfaproteinu 383
Z362 Jiný předporodní screening založený na amniocentéze 531
Z363 Předporodní screening vad (malformací) používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody 635
Z364 Předporod.screening opožděného růstu plodu používající ultrazvukové a j.fyzikální metody 454
Z365 Předporodní screening izoimunizace 339
Z368 Jiný předporodní screening 629
Z369 Předporodní screening, NS 943
Z37 Výsledek porodu 388
Z370 Jediné dítě, živě narozené 369
Z371 Jediné dítě, mrtvě narozené 365
Z372 Dvojčata, obě živě narozená 372
Z373 Dvojčata, jedno živě narozené a jedno mrtvě narozené 347
Z374 Dvojčata, obě mrtvě narozená 341
Z375 Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) živě narozené 310
Z376 Jiný mnohočetný porod, některé (děti) živě narozené 331
Z377 Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) mrtvě narozené 325
Z379 Výsledek porodu, NS 355
Z38 Živě narozené děti podle místa narození 612
Z380 Jediné dítě, narozené v nemocnici 1511
Z381 Jediné dítě, narozené mimo nemocnici 389
Z382 Jediné dítě, s neurčeným místem narození 352
Z383 Dvojče, narozené v nemocnici 354
Z384 Dvojče, narozené mimo nemocnici 331
Z385 Dvojče, s neurčeným místem narození 336
Z386 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené v nemocnici 307
Z387 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené mimo nemocnici 330
Z388 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, s neurčeným místem narození 277
Z39 Péče a vyšetření po porodu 319
Z390 Péče a vyšetření bezprostředně po porodu 319
Z391 Péče a vyšetření kojící matky 320
Z392 Rutinní sledování po porodu 280