Diagnoza skupiny Z30-Z39
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z30 Řízení antikoncepce 345
Z300 Všeobecná poradní činnost o antikoncepci 502
Z301 Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku 334
Z302 Sterilizace 398
Z303 Vyvolání menstruace 323
Z304 Dohled nad lékovou antikoncepcí 1348
Z305 Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem 479
Z308 Jiné řízení antikoncepce 349
Z309 Řízení antikoncepce, NS 410
Z31 Řízení plodnosti 370
Z310 Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci 374
Z311 Umělé oplodnění 412
Z312 Oplodnění in vitro 453
Z313 Jiné nápomocné oplodňovací metody 342
Z314 Vyšetřování a testování plodnosti 542
Z315 Genetická porada 426
Z316 Obecná porada a rada o plodnosti 367
Z318 Jiné řízení plodnosti 421
Z319 Řízení plodnosti, NS 333
Z32 Vyšetření a test na těhotenství 428
Z320 Těhotenství, dosud nepotvrzené 545
Z321 Těhotenství potvrzené 602
Z33 Náhodný stav těhotenství 438
Z34 Dohled nad normálním těhotenstvím 646
Z340 Dohled nad normálním prvním těhotenstvím 1191
Z348 Dohled nad jiným normálním těhotenstvím 3096
Z349 Dohled nad normálním těhotenstvím, NS 2261
Z35 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím 763
Z350 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti 678
Z351 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku 773
Z352 Dohled nad těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou 727
Z353 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostatečné antenatální péče 433
Z354 Dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila 420
Z355 Dohled nad starší prvorodičkou 436
Z356 Dohled nad velmi mladou prvorodičkou 418
Z357 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům 498
Z358 Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími 1869
Z359 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím, NS 1442
Z36 Předporodní screening 504
Z360 Předporodní screening chromosomálních anomálií 618
Z361 Předporodní screening zvýšené hladiny alfaproteinu 387
Z362 Jiný předporodní screening založený na amniocentéze 536
Z363 Předporodní screening vad (malformací) používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody 643
Z364 Předporod.screening opožděného růstu plodu používající ultrazvukové a j.fyzikální metody 460
Z365 Předporodní screening izoimunizace 341
Z368 Jiný předporodní screening 642
Z369 Předporodní screening, NS 953
Z37 Výsledek porodu 396
Z370 Jediné dítě, živě narozené 376
Z371 Jediné dítě, mrtvě narozené 368
Z372 Dvojčata, obě živě narozená 377
Z373 Dvojčata, jedno živě narozené a jedno mrtvě narozené 347
Z374 Dvojčata, obě mrtvě narozená 346
Z375 Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) živě narozené 312
Z376 Jiný mnohočetný porod, některé (děti) živě narozené 334
Z377 Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) mrtvě narozené 327
Z379 Výsledek porodu, NS 357
Z38 Živě narozené děti podle místa narození 617
Z380 Jediné dítě, narozené v nemocnici 1521
Z381 Jediné dítě, narozené mimo nemocnici 400
Z382 Jediné dítě, s neurčeným místem narození 358
Z383 Dvojče, narozené v nemocnici 362
Z384 Dvojče, narozené mimo nemocnici 337
Z385 Dvojče, s neurčeným místem narození 341
Z386 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené v nemocnici 310
Z387 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené mimo nemocnici 332
Z388 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, s neurčeným místem narození 279
Z39 Péče a vyšetření po porodu 323
Z390 Péče a vyšetření bezprostředně po porodu 323
Z391 Péče a vyšetření kojící matky 323
Z392 Rutinní sledování po porodu 282