Diagnoza skupiny Z30-Z39
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z30 Řízení antikoncepce 346
Z300 Všeobecná poradní činnost o antikoncepci 505
Z301 Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku 336
Z302 Sterilizace 401
Z303 Vyvolání menstruace 332
Z304 Dohled nad lékovou antikoncepcí 1400
Z305 Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem 488
Z308 Jiné řízení antikoncepce 355
Z309 Řízení antikoncepce, NS 411
Z31 Řízení plodnosti 377
Z310 Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci 377
Z311 Umělé oplodnění 412
Z312 Oplodnění in vitro 458
Z313 Jiné nápomocné oplodňovací metody 344
Z314 Vyšetřování a testování plodnosti 547
Z315 Genetická porada 437
Z316 Obecná porada a rada o plodnosti 372
Z318 Jiné řízení plodnosti 427
Z319 Řízení plodnosti, NS 338
Z32 Vyšetření a test na těhotenství 434
Z320 Těhotenství, dosud nepotvrzené 552
Z321 Těhotenství potvrzené 624
Z33 Náhodný stav těhotenství 447
Z34 Dohled nad normálním těhotenstvím 650
Z340 Dohled nad normálním prvním těhotenstvím 1200
Z348 Dohled nad jiným normálním těhotenstvím 3108
Z349 Dohled nad normálním těhotenstvím, NS 2287
Z35 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím 774
Z350 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti 684
Z351 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku 775
Z352 Dohled nad těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou 730
Z353 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostatečné antenatální péče 438
Z354 Dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila 422
Z355 Dohled nad starší prvorodičkou 437
Z356 Dohled nad velmi mladou prvorodičkou 420
Z357 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům 503
Z358 Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími 1892
Z359 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím, NS 1452
Z36 Předporodní screening 511
Z360 Předporodní screening chromosomálních anomálií 625
Z361 Předporodní screening zvýšené hladiny alfaproteinu 392
Z362 Jiný předporodní screening založený na amniocentéze 537
Z363 Předporodní screening vad (malformací) používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody 652
Z364 Předporod.screening opožděného růstu plodu používající ultrazvukové a j.fyzikální metody 468
Z365 Předporodní screening izoimunizace 343
Z368 Jiný předporodní screening 648
Z369 Předporodní screening, NS 961
Z37 Výsledek porodu 411
Z370 Jediné dítě, živě narozené 383
Z371 Jediné dítě, mrtvě narozené 375
Z372 Dvojčata, obě živě narozená 381
Z373 Dvojčata, jedno živě narozené a jedno mrtvě narozené 351
Z374 Dvojčata, obě mrtvě narozená 352
Z375 Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) živě narozené 313
Z376 Jiný mnohočetný porod, některé (děti) živě narozené 336
Z377 Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) mrtvě narozené 329
Z379 Výsledek porodu, NS 360
Z38 Živě narozené děti podle místa narození 621
Z380 Jediné dítě, narozené v nemocnici 1536
Z381 Jediné dítě, narozené mimo nemocnici 412
Z382 Jediné dítě, s neurčeným místem narození 368
Z383 Dvojče, narozené v nemocnici 368
Z384 Dvojče, narozené mimo nemocnici 345
Z385 Dvojče, s neurčeným místem narození 342
Z386 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené v nemocnici 312
Z387 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené mimo nemocnici 333
Z388 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, s neurčeným místem narození 281
Z39 Péče a vyšetření po porodu 324
Z390 Péče a vyšetření bezprostředně po porodu 326
Z391 Péče a vyšetření kojící matky 326
Z392 Rutinní sledování po porodu 283