Diagnoza skupiny Z30-Z39
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z30 Řízení antikoncepce 348
Z300 Všeobecná poradní činnost o antikoncepci 507
Z301 Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku 338
Z302 Sterilizace 416
Z303 Vyvolání menstruace 345
Z304 Dohled nad lékovou antikoncepcí 1472
Z305 Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem 508
Z308 Jiné řízení antikoncepce 368
Z309 Řízení antikoncepce, NS 413
Z31 Řízení plodnosti 387
Z310 Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci 387
Z311 Umělé oplodnění 416
Z312 Oplodnění in vitro 471
Z313 Jiné nápomocné oplodňovací metody 344
Z314 Vyšetřování a testování plodnosti 563
Z315 Genetická porada 448
Z316 Obecná porada a rada o plodnosti 381
Z318 Jiné řízení plodnosti 441
Z319 Řízení plodnosti, NS 350
Z32 Vyšetření a test na těhotenství 443
Z320 Těhotenství, dosud nepotvrzené 564
Z321 Těhotenství potvrzené 647
Z33 Náhodný stav těhotenství 462
Z34 Dohled nad normálním těhotenstvím 667
Z340 Dohled nad normálním prvním těhotenstvím 1220
Z348 Dohled nad jiným normálním těhotenstvím 3134
Z349 Dohled nad normálním těhotenstvím, NS 2347
Z35 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím 789
Z350 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti 700
Z351 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku 784
Z352 Dohled nad těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou 733
Z353 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostatečné antenatální péče 452
Z354 Dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila 425
Z355 Dohled nad starší prvorodičkou 439
Z356 Dohled nad velmi mladou prvorodičkou 423
Z357 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům 516
Z358 Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími 1922
Z359 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím, NS 1467
Z36 Předporodní screening 524
Z360 Předporodní screening chromosomálních anomálií 631
Z361 Předporodní screening zvýšené hladiny alfaproteinu 402
Z362 Jiný předporodní screening založený na amniocentéze 539
Z363 Předporodní screening vad (malformací) používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody 669
Z364 Předporod.screening opožděného růstu plodu používající ultrazvukové a j.fyzikální metody 476
Z365 Předporodní screening izoimunizace 346
Z368 Jiný předporodní screening 662
Z369 Předporodní screening, NS 985
Z37 Výsledek porodu 430
Z370 Jediné dítě, živě narozené 401
Z371 Jediné dítě, mrtvě narozené 400
Z372 Dvojčata, obě živě narozená 397
Z373 Dvojčata, jedno živě narozené a jedno mrtvě narozené 352
Z374 Dvojčata, obě mrtvě narozená 363
Z375 Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) živě narozené 316
Z376 Jiný mnohočetný porod, některé (děti) živě narozené 340
Z377 Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) mrtvě narozené 334
Z379 Výsledek porodu, NS 369
Z38 Živě narozené děti podle místa narození 630
Z380 Jediné dítě, narozené v nemocnici 1557
Z381 Jediné dítě, narozené mimo nemocnici 432
Z382 Jediné dítě, s neurčeným místem narození 389
Z383 Dvojče, narozené v nemocnici 381
Z384 Dvojče, narozené mimo nemocnici 356
Z385 Dvojče, s neurčeným místem narození 345
Z386 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené v nemocnici 316
Z387 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené mimo nemocnici 336
Z388 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, s neurčeným místem narození 283
Z39 Péče a vyšetření po porodu 327
Z390 Péče a vyšetření bezprostředně po porodu 338
Z391 Péče a vyšetření kojící matky 329
Z392 Rutinní sledování po porodu 283