Diagnoza skupiny Z40-Z54
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z40 Profylaktický operační výkon 277
Z400 Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary 279
Z408 Jiný profylaktický operační výkon 253
Z409 Profylaktický operační výkon, NS 270
Z41 Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu 247
Z410 Transplantace vlasů 249
Z411 Jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled 319
Z412 Rutinní a rituální obřízka 262
Z413 Propíchnutí uší 256
Z418 Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu 329
Z419 Výkon za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu, NS 288
Z42 Následná péče týkající se plastické chirurgie 249
Z420 Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku 587
Z421 Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu 337
Z422 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu 253
Z423 Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny 272
Z424 Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny 230
Z428 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla 236
Z429 Následná péče zahrnující plastický operační výkon, NS 227
Z43 Ošetřování umělých vyústění 204
Z430 Ošetření tracheostomie 216
Z431 Ošetření gastrostomie 235
Z432 Ošetření ileostomie 217
Z433 Ošetření kolostomie 220
Z434 Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu 239
Z435 Ošetření cystostomie 253
Z436 Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu 253
Z437 Ošetření uměle vytvořené pochvy 223
Z438 Ošetření jiných umělých vyústění 230
Z439 Ošetření neurčeného umělého vyústění 219
Z44 Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky 237
Z440 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) paže (úplné) (částečné) 228
Z441 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) nohy (úplné) (částečné) 212
Z442 Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy) 212
Z443 Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy 233
Z448 Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek 246
Z449 Zkouška a přizpůsobení neurčené zevní protetické pomůcky 254
Z45 Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky 231
Z450 Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru 256
Z451 Přizpůsobení a seřízení infúzního čerpadla 229
Z452 Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky 243
Z453 Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky 210
Z458 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek 213
Z459 Přizpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky 238
Z46 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek 235
Z460 Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček 205
Z461 Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky 234
Z462 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek týkajících se nervové soustavy a smyslů 212
Z463 Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky 242
Z464 Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky 227
Z465 Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek 217
Z466 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky 231
Z467 Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky 239
Z468 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek 187
Z469 Zkouška a přizpůsobení neurčené pomůcky 228
Z47 Jiná ortopedická následná péče 271
Z470 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek 763
Z478 Jiná určená ortopedická následná péče 534
Z479 Ortopedická následná péče, NS 453
Z48 Jiná chirurgická následná péče 242
Z480 Péče o chirurgické obvazy a sutury 602
Z488 Jiná určená chirurgická následná péče 775
Z489 Chirurgická následná péče, NS 507
Z49 Péče týkající se dialýzy 232
Z490 Přípravná péče pro dialýzu 265
Z491 Extrakorporální dialýza 225
Z492 Jiná dialýza 215
Z50 Péče s použitím rehabilitačních výkonů 283
Z500 Srdeční rehabilitace 221
Z501 Jiná fyzikální léčba 318
Z502 Rehabilitace při alkoholismu 262
Z503 Rehabilitace při drogové závislosti 278
Z504 Psychoterapie, nezařazená jinde 252
Z505 Léčba řeči 228
Z506 Ortoptické cvičení 211
Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání, nezařazené jinde 236
Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů 356
Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů, NS 470
Z51 Jiná lékařská péče 269
Z510 Radioterapeutická série 365
Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar 680
Z512 Jiná chemoterapie 307
Z513 Transfúze krve bez uvedení diagnózy 272
Z514 Přípravná péče pro následující léčbu, nezařazená jinde 306
Z515 Péče paliativní (zmírňující) 286
Z516 Snížení citlivosti na alergeny - desenzibilizace 255
Z518 Jiná určená lékařská péče 456
Z519 Lékařská péče, NS 361
Z52 Dárci orgánů a tkání 224
Z520 Dárce krve 421
Z521 Dárce kůže 231
Z522 Dárce kosti 212
Z523 Dárce kostní dřeně 225
Z524 Dárce ledviny 233
Z525 Dárce rohovky 224
Z526 Dárce jater 275
Z527 Dárce srdce 194
Z528 Dárce jiných orgánů a tkání 261
Z529 Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně 210
Z53 Osoby,kt.se setkaly se zdrav.službami za účelem urč.výkonů(procedur), kt.nebyly provedeny 229
Z530 Výkon neproveden pro kontraindikaci 210
Z531 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku 216
Z532 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů 230
Z538 Výkon neproveden pro jiné důvody 219
Z539 Výkon neproveden, důvod neurčen 257
Z54 Rekonvalescence 258
Z540 Rekonvalescence po operačním výkonu 252
Z541 Rekonvalescence po radioterapii 218
Z542 Rekonvalescence po chemoterapii 330
Z543 Rekonvalescence po psychoterapii 193
Z544 Rekonvalescence po léčbě zlomeniny 231
Z547 Rekonvalescence po kombinované léčbě 234
Z548 Rekonvalescence po jiné léčbě 303
Z549 Rekonvalescence po neurčené léčbě 249