Diagnoza skupiny Z40-Z54
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z40 Profylaktický operační výkon 287
Z400 Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary 289
Z408 Jiný profylaktický operační výkon 262
Z409 Profylaktický operační výkon, NS 279
Z41 Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu 250
Z410 Transplantace vlasů 264
Z411 Jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled 325
Z412 Rutinní a rituální obřízka 267
Z413 Propíchnutí uší 272
Z418 Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu 343
Z419 Výkon za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu, NS 300
Z42 Následná péče týkající se plastické chirurgie 263
Z420 Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku 616
Z421 Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu 350
Z422 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu 282
Z423 Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny 285
Z424 Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny 233
Z428 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla 241
Z429 Následná péče zahrnující plastický operační výkon, NS 231
Z43 Ošetřování umělých vyústění 207
Z430 Ošetření tracheostomie 226
Z431 Ošetření gastrostomie 245
Z432 Ošetření ileostomie 226
Z433 Ošetření kolostomie 231
Z434 Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu 242
Z435 Ošetření cystostomie 254
Z436 Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu 261
Z437 Ošetření uměle vytvořené pochvy 231
Z438 Ošetření jiných umělých vyústění 238
Z439 Ošetření neurčeného umělého vyústění 226
Z44 Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky 249
Z440 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) paže (úplné) (částečné) 236
Z441 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) nohy (úplné) (částečné) 219
Z442 Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy) 222
Z443 Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy 243
Z448 Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek 256
Z449 Zkouška a přizpůsobení neurčené zevní protetické pomůcky 259
Z45 Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky 236
Z450 Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru 271
Z451 Přizpůsobení a seřízení infúzního čerpadla 234
Z452 Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky 250
Z453 Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky 214
Z458 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek 220
Z459 Přizpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky 252
Z46 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek 240
Z460 Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček 210
Z461 Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky 246
Z462 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek týkajících se nervové soustavy a smyslů 214
Z463 Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky 250
Z464 Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky 237
Z465 Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek 221
Z466 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky 243
Z467 Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky 242
Z468 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek 199
Z469 Zkouška a přizpůsobení neurčené pomůcky 240
Z47 Jiná ortopedická následná péče 284
Z470 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek 791
Z478 Jiná určená ortopedická následná péče 548
Z479 Ortopedická následná péče, NS 486
Z48 Jiná chirurgická následná péče 255
Z480 Péče o chirurgické obvazy a sutury 646
Z488 Jiná určená chirurgická následná péče 847
Z489 Chirurgická následná péče, NS 563
Z49 Péče týkající se dialýzy 242
Z490 Přípravná péče pro dialýzu 268
Z491 Extrakorporální dialýza 248
Z492 Jiná dialýza 227
Z50 Péče s použitím rehabilitačních výkonů 297
Z500 Srdeční rehabilitace 230
Z501 Jiná fyzikální léčba 332
Z502 Rehabilitace při alkoholismu 294
Z503 Rehabilitace při drogové závislosti 291
Z504 Psychoterapie, nezařazená jinde 254
Z505 Léčba řeči 234
Z506 Ortoptické cvičení 212
Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání, nezařazené jinde 238
Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů 366
Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů, NS 511
Z51 Jiná lékařská péče 283
Z510 Radioterapeutická série 379
Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar 732
Z512 Jiná chemoterapie 321
Z513 Transfúze krve bez uvedení diagnózy 278
Z514 Přípravná péče pro následující léčbu, nezařazená jinde 324
Z515 Péče paliativní (zmírňující) 294
Z516 Snížení citlivosti na alergeny - desenzibilizace 258
Z518 Jiná určená lékařská péče 482
Z519 Lékařská péče, NS 381
Z52 Dárci orgánů a tkání 228
Z520 Dárce krve 427
Z521 Dárce kůže 241
Z522 Dárce kosti 224
Z523 Dárce kostní dřeně 235
Z524 Dárce ledviny 236
Z525 Dárce rohovky 226
Z526 Dárce jater 281
Z527 Dárce srdce 202
Z528 Dárce jiných orgánů a tkání 272
Z529 Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně 219
Z53 Osoby,kt.se setkaly se zdrav.službami za účelem urč.výkonů(procedur), kt.nebyly provedeny 236
Z530 Výkon neproveden pro kontraindikaci 212
Z531 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku 226
Z532 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů 235
Z538 Výkon neproveden pro jiné důvody 229
Z539 Výkon neproveden, důvod neurčen 261
Z54 Rekonvalescence 266
Z540 Rekonvalescence po operačním výkonu 264
Z541 Rekonvalescence po radioterapii 224
Z542 Rekonvalescence po chemoterapii 429
Z543 Rekonvalescence po psychoterapii 202
Z544 Rekonvalescence po léčbě zlomeniny 237
Z547 Rekonvalescence po kombinované léčbě 246
Z548 Rekonvalescence po jiné léčbě 319
Z549 Rekonvalescence po neurčené léčbě 256