Diagnoza skupiny Z40-Z54
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z40 Profylaktický operační výkon 299
Z400 Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary 296
Z408 Jiný profylaktický operační výkon 271
Z409 Profylaktický operační výkon, NS 285
Z41 Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu 256
Z410 Transplantace vlasů 273
Z411 Jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled 342
Z412 Rutinní a rituální obřízka 270
Z413 Propíchnutí uší 289
Z418 Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu 351
Z419 Výkon za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu, NS 308
Z42 Následná péče týkající se plastické chirurgie 281
Z420 Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku 631
Z421 Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu 366
Z422 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu 295
Z423 Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny 297
Z424 Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny 249
Z428 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla 252
Z429 Následná péče zahrnující plastický operační výkon, NS 233
Z43 Ošetřování umělých vyústění 210
Z430 Ošetření tracheostomie 237
Z431 Ošetření gastrostomie 261
Z432 Ošetření ileostomie 237
Z433 Ošetření kolostomie 245
Z434 Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu 251
Z435 Ošetření cystostomie 265
Z436 Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu 268
Z437 Ošetření uměle vytvořené pochvy 241
Z438 Ošetření jiných umělých vyústění 257
Z439 Ošetření neurčeného umělého vyústění 234
Z44 Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky 263
Z440 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) paže (úplné) (částečné) 246
Z441 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) nohy (úplné) (částečné) 225
Z442 Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy) 231
Z443 Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy 259
Z448 Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek 265
Z449 Zkouška a přizpůsobení neurčené zevní protetické pomůcky 261
Z45 Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky 240
Z450 Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru 283
Z451 Přizpůsobení a seřízení infúzního čerpadla 249
Z452 Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky 262
Z453 Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky 221
Z458 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek 233
Z459 Přizpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky 262
Z46 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek 261
Z460 Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček 215
Z461 Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky 260
Z462 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek týkajících se nervové soustavy a smyslů 216
Z463 Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky 258
Z464 Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky 247
Z465 Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek 233
Z466 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky 249
Z467 Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky 251
Z468 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek 211
Z469 Zkouška a přizpůsobení neurčené pomůcky 257
Z47 Jiná ortopedická následná péče 293
Z470 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek 806
Z478 Jiná určená ortopedická následná péče 564
Z479 Ortopedická následná péče, NS 507
Z48 Jiná chirurgická následná péče 272
Z480 Péče o chirurgické obvazy a sutury 662
Z488 Jiná určená chirurgická následná péče 899
Z489 Chirurgická následná péče, NS 608
Z49 Péče týkající se dialýzy 253
Z490 Přípravná péče pro dialýzu 270
Z491 Extrakorporální dialýza 266
Z492 Jiná dialýza 245
Z50 Péče s použitím rehabilitačních výkonů 309
Z500 Srdeční rehabilitace 239
Z501 Jiná fyzikální léčba 349
Z502 Rehabilitace při alkoholismu 307
Z503 Rehabilitace při drogové závislosti 298
Z504 Psychoterapie, nezařazená jinde 264
Z505 Léčba řeči 244
Z506 Ortoptické cvičení 214
Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání, nezařazené jinde 252
Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů 382
Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů, NS 536
Z51 Jiná lékařská péče 296
Z510 Radioterapeutická série 393
Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar 775
Z512 Jiná chemoterapie 334
Z513 Transfúze krve bez uvedení diagnózy 290
Z514 Přípravná péče pro následující léčbu, nezařazená jinde 339
Z515 Péče paliativní (zmírňující) 304
Z516 Snížení citlivosti na alergeny - desenzibilizace 262
Z518 Jiná určená lékařská péče 499
Z519 Lékařská péče, NS 399
Z52 Dárci orgánů a tkání 235
Z520 Dárce krve 435
Z521 Dárce kůže 256
Z522 Dárce kosti 235
Z523 Dárce kostní dřeně 252
Z524 Dárce ledviny 244
Z525 Dárce rohovky 234
Z526 Dárce jater 291
Z527 Dárce srdce 210
Z528 Dárce jiných orgánů a tkání 279
Z529 Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně 226
Z53 Osoby,kt.se setkaly se zdrav.službami za účelem urč.výkonů(procedur), kt.nebyly provedeny 239
Z530 Výkon neproveden pro kontraindikaci 213
Z531 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku 236
Z532 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů 239
Z538 Výkon neproveden pro jiné důvody 242
Z539 Výkon neproveden, důvod neurčen 262
Z54 Rekonvalescence 275
Z540 Rekonvalescence po operačním výkonu 271
Z541 Rekonvalescence po radioterapii 232
Z542 Rekonvalescence po chemoterapii 457
Z543 Rekonvalescence po psychoterapii 210
Z544 Rekonvalescence po léčbě zlomeniny 239
Z547 Rekonvalescence po kombinované léčbě 254
Z548 Rekonvalescence po jiné léčbě 336
Z549 Rekonvalescence po neurčené léčbě 268