Diagnoza skupiny Z40-Z54
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z40 Profylaktický operační výkon 281
Z400 Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary 284
Z408 Jiný profylaktický operační výkon 258
Z409 Profylaktický operační výkon, NS 273
Z41 Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu 250
Z410 Transplantace vlasů 258
Z411 Jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled 325
Z412 Rutinní a rituální obřízka 266
Z413 Propíchnutí uší 261
Z418 Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu 334
Z419 Výkon za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu, NS 291
Z42 Následná péče týkající se plastické chirurgie 255
Z420 Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku 594
Z421 Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu 344
Z422 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu 265
Z423 Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny 280
Z424 Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny 233
Z428 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla 239
Z429 Následná péče zahrnující plastický operační výkon, NS 229
Z43 Ošetřování umělých vyústění 206
Z430 Ošetření tracheostomie 222
Z431 Ošetření gastrostomie 242
Z432 Ošetření ileostomie 223
Z433 Ošetření kolostomie 225
Z434 Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu 242
Z435 Ošetření cystostomie 253
Z436 Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu 258
Z437 Ošetření uměle vytvořené pochvy 228
Z438 Ošetření jiných umělých vyústění 234
Z439 Ošetření neurčeného umělého vyústění 222
Z44 Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky 245
Z440 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) paže (úplné) (částečné) 233
Z441 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) nohy (úplné) (částečné) 218
Z442 Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy) 217
Z443 Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy 240
Z448 Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek 250
Z449 Zkouška a přizpůsobení neurčené zevní protetické pomůcky 257
Z45 Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky 236
Z450 Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru 260
Z451 Přizpůsobení a seřízení infúzního čerpadla 233
Z452 Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky 246
Z453 Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky 214
Z458 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek 218
Z459 Přizpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky 248
Z46 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek 239
Z460 Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček 209
Z461 Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky 240
Z462 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek týkajících se nervové soustavy a smyslů 213
Z463 Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky 246
Z464 Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky 231
Z465 Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek 221
Z466 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky 238
Z467 Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky 241
Z468 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek 192
Z469 Zkouška a přizpůsobení neurčené pomůcky 237
Z47 Jiná ortopedická následná péče 278
Z470 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek 778
Z478 Jiná určená ortopedická následná péče 539
Z479 Ortopedická následná péče, NS 479
Z48 Jiná chirurgická následná péče 248
Z480 Péče o chirurgické obvazy a sutury 626
Z488 Jiná určená chirurgická následná péče 814
Z489 Chirurgická následná péče, NS 539
Z49 Péče týkající se dialýzy 238
Z490 Přípravná péče pro dialýzu 266
Z491 Extrakorporální dialýza 242
Z492 Jiná dialýza 221
Z50 Péče s použitím rehabilitačních výkonů 290
Z500 Srdeční rehabilitace 226
Z501 Jiná fyzikální léčba 326
Z502 Rehabilitace při alkoholismu 275
Z503 Rehabilitace při drogové závislosti 282
Z504 Psychoterapie, nezařazená jinde 253
Z505 Léčba řeči 233
Z506 Ortoptické cvičení 212
Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání, nezařazené jinde 237
Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů 362
Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů, NS 491
Z51 Jiná lékařská péče 278
Z510 Radioterapeutická série 372
Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar 699
Z512 Jiná chemoterapie 316
Z513 Transfúze krve bez uvedení diagnózy 274
Z514 Přípravná péče pro následující léčbu, nezařazená jinde 316
Z515 Péče paliativní (zmírňující) 290
Z516 Snížení citlivosti na alergeny - desenzibilizace 257
Z518 Jiná určená lékařská péče 473
Z519 Lékařská péče, NS 375
Z52 Dárci orgánů a tkání 227
Z520 Dárce krve 425
Z521 Dárce kůže 236
Z522 Dárce kosti 220
Z523 Dárce kostní dřeně 230
Z524 Dárce ledviny 236
Z525 Dárce rohovky 226
Z526 Dárce jater 279
Z527 Dárce srdce 199
Z528 Dárce jiných orgánů a tkání 269
Z529 Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně 213
Z53 Osoby,kt.se setkaly se zdrav.službami za účelem urč.výkonů(procedur), kt.nebyly provedeny 233
Z530 Výkon neproveden pro kontraindikaci 211
Z531 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku 221
Z532 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů 234
Z538 Výkon neproveden pro jiné důvody 225
Z539 Výkon neproveden, důvod neurčen 260
Z54 Rekonvalescence 264
Z540 Rekonvalescence po operačním výkonu 259
Z541 Rekonvalescence po radioterapii 222
Z542 Rekonvalescence po chemoterapii 387
Z543 Rekonvalescence po psychoterapii 200
Z544 Rekonvalescence po léčbě zlomeniny 235
Z547 Rekonvalescence po kombinované léčbě 241
Z548 Rekonvalescence po jiné léčbě 311
Z549 Rekonvalescence po neurčené léčbě 254