Diagnoza skupiny Z55-Z65
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z55 Problémy spojené se vzděláním a gramotností 193
Z550 Negramotnost a gramotnost nízké úrovně 159
Z551 Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání 195
Z552 Neúspěšné zkoušky 213
Z553 Snížený školní prospěch 198
Z554 Špatné školské (vzdělávací) přízpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky 178
Z558 Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností 189
Z559 Problémy spojené se vzděláním a gramotností, NS 173
Z56 Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností 222
Z560 Nezaměstnanost, NS 160
Z561 Změna zaměstnání (výdělečné práce) 151
Z562 Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce) 199
Z563 Stresový pracovní řád 204
Z564 Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky 200
Z565 Nevhodná práce 196
Z566 Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací 197
Z567 Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací) 199
Z57 Vystavení - expozice - rizikovým faktorům v zaměstnání 200
Z570 Pracovní vystavení hluku 171
Z571 Pracovní vystavení záření (radiaci) 198
Z572 Pracovní vystavení prachu 275
Z573 Pracovní vystavení jiným vzdušným kontaminacím 162
Z574 Pracovní vystavení toxickým prostředkům v zemědělství 178
Z575 Pracovní vystavení toxickým prostředkům v jiných průmyslech 190
Z576 Pracovní vystavení extrémním teplotám 169
Z577 Pracovní vystavení vibracím 186
Z578 Pracovní vystavení jiným rizikovým faktorům 241
Z579 Pracovní vystavení neurčeným rizikovým faktorům 183
Z58 Problémy spojené s přírodním prostředím 193
Z580 Vystavení hluku 168
Z581 Vystavení znečištěnému ovzduší 201
Z582 Vystavení znečištěné vodě 152
Z583 Vystavení znečištěné půdě 183
Z584 Vystavení záření (radiaci) 164
Z585 Vystavení jinému znečištění 186
Z586 Nedostatečné zásobování pitnou vodou 170
Z587 Vystavení tabákovému kouři 169
Z588 Jiné problémy spojené s přírodním prostředím 192
Z589 Problémy spojené s přírodním prostředím, NS 165
Z59 Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi 181
Z590 Bezdomovství 198
Z591 Nedostatečné bydlení 163
Z592 Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími 177
Z593 Problémy spojené se životem v ústavu 168
Z594 Nedostatek přiměřené potravy 185
Z595 Extrémní chudoba 252
Z596 Nízký příjem 193
Z597 Nedostatečné sociální pojištění a účinná podpora 186
Z598 Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi 176
Z599 Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi, NS 185
Z60 Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím 189
Z600 Problémy přizpůsobení změnám životního cyklu 173
Z601 Atypická rodičovská situace 244
Z602 Osamělé žití 196
Z603 Obtížné převzetí jiné kultury 187
Z604 Společenské vyloučení a zavržení 175
Z605 Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce 190
Z608 Jiné problémy spojené se společenským prostředím 195
Z609 Problémy spojené se společenským prostředím, NS 182
Z61 Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství 171
Z610 Ztráta láskyplného vztahu v dětství 191
Z611 Odstranění z domova v dětství 199
Z612 Změněné modely rodinných vztahů v dětství 186
Z613 Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství 189
Z614 Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou uvnitř primár.podpůrné skupiny 191
Z615 Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou mimo primár.podpůrnou skupinu 185
Z616 Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte 181
Z617 Osobní děsivá zkušenost v dětství 188
Z618 Jiné negativní životní události v dětství 187
Z619 Negativní životní událost, NS 173
Z62 Jiné problémy spojené s výchovou 191
Z620 Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola 192
Z621 Nadměrná rodičovská ochrana 190
Z622 Institucionální (ústavní) výchova 202
Z623 Nepřátelství k dítěti, dítě - obětní beránek 190
Z624 Emocionální (citové) zanedbání dítěte 176
Z625 Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově 183
Z626 Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy 171
Z628 Jiné určené problémy spojené s výchovou 180
Z629 Problémy spojené s výchovou, NS 177
Z63 Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, včetně rodinných okolností 212
Z630 Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce) 189
Z631 Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni 186
Z632 Nepřiměřená rodinná podpora 179
Z633 Chybění člena rodiny 189
Z634 Zmizení nebo smrt člena rodiny 156
Z635 Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem 183
Z636 Závislý příbuzný, který potřebuje domácí péči 184
Z637 Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost 215
Z638 Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou 183
Z639 Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, NS 189
Z64 Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi 182
Z640 Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím 191
Z641 Problémy spojené s multiparitou 175
Z642 Vyhledávání a přijímání fyzik.,výž.a chem.zásahů,o nichž je známo, že jsou nebezp.a škodl. 198
Z643 Vyhledávání a přijímání výchov.a psycholog.zásahů,o nichž je známo,že jsou nebezp.a škodl. 223
Z644 Neshoda s poradci 190
Z65 Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi 189
Z650 Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění 187
Z651 Uvěznění a jiné zadržení 177
Z652 Problémy spojené s propuštěním z vězení 165
Z653 Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi 189
Z654 Oběť zločinu a terorismu 171
Z655 Vystavení pohromě, válce a jiným nepřátelstvím 186
Z658 Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi 184
Z659 Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi 169