Diagnoza skupiny Z70-Z76
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z70 Porada spojená se sexuálním postojem, chováním a orientací 215
Z700 Porada spojená se sexuálním postojem 167
Z701 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta 207
Z702 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby 209
Z703 Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje, chování a orientace 210
Z708 Jiné sexuální porady 205
Z709 Sexuální porada, NS 204
Z71 Osoby,které se setkaly se zdravot.službami pro jinou poradu nebo lékař.radu,nikde NJ 227
Z710 Osoba radící se v zájmu jiné osoby 280
Z711 Osoba s obavami z potíží, u které však nebyla stanovena žádná diagnóza 342
Z712 Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření 256
Z713 Dietní rady a dohled 183
Z714 Porada a dohled u abusu alkoholu 273
Z715 Porada a dohled u abusu návykových látek 266
Z716 Porada při abusu tabáku 209
Z717 Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV] 234
Z718 Jiná určená porada 244
Z719 Porada, NS 220
Z72 Problémy spojené se životním stylem 227
Z720 Používání tabáku 327
Z721 Požívání alkoholu 255
Z722 Používání návykových látek 233
Z723 Nedostatek tělesného cvičení (námahy) 231
Z724 Nevhodná dieta a stravovací zvyky 204
Z725 Vysoce rizikové sexuální chování 221
Z726 Hazardní hráčství a sázení 209
Z728 Jiné problémy spojené se životním stylem 223
Z729 Problémy spojené se životním stylem, NS 222
Z73 Problémy spojené s obtížemi při vedení života 293
Z730 Vyhasnutí (vyhoření) 397
Z731 Zdůraznění rysů osobnosti 269
Z732 Nedostatek zotavení a volného času 242
Z733 Stres, nezařazený jinde 241
Z734 Nepřiměřené společenské obratnosti, nezařazené jinde 283
Z735 Konflikt společenské role, nezařazený jinde 227
Z736 Omezení činnosti způsobené neschopností 236
Z738 Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života 230
Z739 Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života, NS 239
Z74 Problémy spojené se závislostí na pečovateli 223
Z740 Snížená pohyblivost 276
Z741 Potřeba pomoci při osobní péči 271
Z742 Potřeba pomoci doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči 229
Z743 Potřeba trvalého dozoru 241
Z748 Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli 227
Z749 Problém spojený se závislostí na pečovateli, NS 232
Z75 Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 226
Z750 Lékařské služby, které nelze poskytnout doma 198
Z751 Osoba, čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde 210
Z752 Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu 222
Z753 Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení 205
Z754 Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc 212
Z755 Prázdninová pomocná péče 233
Z758 Jiné problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 216
Z759 Neurčený problém spojený se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 243
Z76 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností 235
Z760 Vydání opakovaného předpisu 228
Z761 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence 274
Z762 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě 270
Z763 Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 428
Z764 Jiný strávník v zařízení zdravotnické péče 226
Z765 Simulant (vědomá simulace) 225
Z768 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných určených okolností 210
Z769 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za neurčených okolností 202