Diagnoza skupiny Z70-Z76
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z70 Porada spojená se sexuálním postojem, chováním a orientací 225
Z700 Porada spojená se sexuálním postojem 180
Z701 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta 217
Z702 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby 219
Z703 Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje, chování a orientace 214
Z708 Jiné sexuální porady 216
Z709 Sexuální porada, NS 215
Z71 Osoby,které se setkaly se zdravot.službami pro jinou poradu nebo lékař.radu,nikde NJ 243
Z710 Osoba radící se v zájmu jiné osoby 294
Z711 Osoba s obavami z potíží, u které však nebyla stanovena žádná diagnóza 357
Z712 Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření 270
Z713 Dietní rady a dohled 188
Z714 Porada a dohled u abusu alkoholu 288
Z715 Porada a dohled u abusu návykových látek 281
Z716 Porada při abusu tabáku 226
Z717 Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV] 250
Z718 Jiná určená porada 256
Z719 Porada, NS 227
Z72 Problémy spojené se životním stylem 242
Z720 Používání tabáku 344
Z721 Požívání alkoholu 258
Z722 Používání návykových látek 243
Z723 Nedostatek tělesného cvičení (námahy) 240
Z724 Nevhodná dieta a stravovací zvyky 219
Z725 Vysoce rizikové sexuální chování 236
Z726 Hazardní hráčství a sázení 219
Z728 Jiné problémy spojené se životním stylem 236
Z729 Problémy spojené se životním stylem, NS 232
Z73 Problémy spojené s obtížemi při vedení života 304
Z730 Vyhasnutí (vyhoření) 414
Z731 Zdůraznění rysů osobnosti 282
Z732 Nedostatek zotavení a volného času 253
Z733 Stres, nezařazený jinde 257
Z734 Nepřiměřené společenské obratnosti, nezařazené jinde 297
Z735 Konflikt společenské role, nezařazený jinde 234
Z736 Omezení činnosti způsobené neschopností 252
Z738 Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života 247
Z739 Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života, NS 248
Z74 Problémy spojené se závislostí na pečovateli 236
Z740 Snížená pohyblivost 286
Z741 Potřeba pomoci při osobní péči 283
Z742 Potřeba pomoci doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči 237
Z743 Potřeba trvalého dozoru 255
Z748 Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli 238
Z749 Problém spojený se závislostí na pečovateli, NS 239
Z75 Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 230
Z750 Lékařské služby, které nelze poskytnout doma 216
Z751 Osoba, čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde 222
Z752 Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu 232
Z753 Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení 220
Z754 Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc 217
Z755 Prázdninová pomocná péče 238
Z758 Jiné problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 223
Z759 Neurčený problém spojený se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 259
Z76 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností 244
Z760 Vydání opakovaného předpisu 231
Z761 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence 288
Z762 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě 286
Z763 Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 455
Z764 Jiný strávník v zařízení zdravotnické péče 241
Z765 Simulant (vědomá simulace) 234
Z768 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných určených okolností 223
Z769 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za neurčených okolností 214