Diagnoza skupiny Z70-Z76
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z70 Porada spojená se sexuálním postojem, chováním a orientací 205
Z700 Porada spojená se sexuálním postojem 161
Z701 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta 200
Z702 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby 197
Z703 Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje, chování a orientace 206
Z708 Jiné sexuální porady 198
Z709 Sexuální porada, NS 197
Z71 Osoby,které se setkaly se zdravot.službami pro jinou poradu nebo lékař.radu,nikde NJ 220
Z710 Osoba radící se v zájmu jiné osoby 272
Z711 Osoba s obavami z potíží, u které však nebyla stanovena žádná diagnóza 333
Z712 Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření 248
Z713 Dietní rady a dohled 181
Z714 Porada a dohled u abusu alkoholu 259
Z715 Porada a dohled u abusu návykových látek 257
Z716 Porada při abusu tabáku 201
Z717 Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV] 223
Z718 Jiná určená porada 236
Z719 Porada, NS 211
Z72 Problémy spojené se životním stylem 220
Z720 Používání tabáku 312
Z721 Požívání alkoholu 245
Z722 Používání návykových látek 228
Z723 Nedostatek tělesného cvičení (námahy) 223
Z724 Nevhodná dieta a stravovací zvyky 199
Z725 Vysoce rizikové sexuální chování 213
Z726 Hazardní hráčství a sázení 205
Z728 Jiné problémy spojené se životním stylem 217
Z729 Problémy spojené se životním stylem, NS 214
Z73 Problémy spojené s obtížemi při vedení života 278
Z730 Vyhasnutí (vyhoření) 384
Z731 Zdůraznění rysů osobnosti 236
Z732 Nedostatek zotavení a volného času 234
Z733 Stres, nezařazený jinde 235
Z734 Nepřiměřené společenské obratnosti, nezařazené jinde 272
Z735 Konflikt společenské role, nezařazený jinde 221
Z736 Omezení činnosti způsobené neschopností 228
Z738 Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života 217
Z739 Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života, NS 234
Z74 Problémy spojené se závislostí na pečovateli 212
Z740 Snížená pohyblivost 265
Z741 Potřeba pomoci při osobní péči 254
Z742 Potřeba pomoci doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči 224
Z743 Potřeba trvalého dozoru 228
Z748 Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli 217
Z749 Problém spojený se závislostí na pečovateli, NS 223
Z75 Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 221
Z750 Lékařské služby, které nelze poskytnout doma 186
Z751 Osoba, čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde 203
Z752 Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu 214
Z753 Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení 195
Z754 Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc 206
Z755 Prázdninová pomocná péče 227
Z758 Jiné problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 212
Z759 Neurčený problém spojený se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 238
Z76 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností 221
Z760 Vydání opakovaného předpisu 223
Z761 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence 253
Z762 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě 257
Z763 Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 395
Z764 Jiný strávník v zařízení zdravotnické péče 216
Z765 Simulant (vědomá simulace) 219
Z768 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných určených okolností 203
Z769 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za neurčených okolností 197