Diagnoza skupiny Z70-Z76
Skupiny diagnoz
Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z70 Porada spojená se sexuálním postojem, chováním a orientací 209
Z700 Porada spojená se sexuálním postojem 161
Z701 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta 202
Z702 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby 201
Z703 Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje, chování a orientace 208
Z708 Jiné sexuální porady 200
Z709 Sexuální porada, NS 200
Z71 Osoby,které se setkaly se zdravot.službami pro jinou poradu nebo lékař.radu,nikde NJ 222
Z710 Osoba radící se v zájmu jiné osoby 276
Z711 Osoba s obavami z potíží, u které však nebyla stanovena žádná diagnóza 336
Z712 Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření 251
Z713 Dietní rady a dohled 182
Z714 Porada a dohled u abusu alkoholu 266
Z715 Porada a dohled u abusu návykových látek 259
Z716 Porada při abusu tabáku 204
Z717 Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV] 229
Z718 Jiná určená porada 238
Z719 Porada, NS 215
Z72 Problémy spojené se životním stylem 223
Z720 Používání tabáku 320
Z721 Požívání alkoholu 250
Z722 Používání návykových látek 233
Z723 Nedostatek tělesného cvičení (námahy) 227
Z724 Nevhodná dieta a stravovací zvyky 200
Z725 Vysoce rizikové sexuální chování 218
Z726 Hazardní hráčství a sázení 206
Z728 Jiné problémy spojené se životním stylem 219
Z729 Problémy spojené se životním stylem, NS 217
Z73 Problémy spojené s obtížemi při vedení života 284
Z730 Vyhasnutí (vyhoření) 394
Z731 Zdůraznění rysů osobnosti 247
Z732 Nedostatek zotavení a volného času 236
Z733 Stres, nezařazený jinde 237
Z734 Nepřiměřené společenské obratnosti, nezařazené jinde 279
Z735 Konflikt společenské role, nezařazený jinde 224
Z736 Omezení činnosti způsobené neschopností 229
Z738 Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života 220
Z739 Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života, NS 235
Z74 Problémy spojené se závislostí na pečovateli 216
Z740 Snížená pohyblivost 271
Z741 Potřeba pomoci při osobní péči 261
Z742 Potřeba pomoci doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči 228
Z743 Potřeba trvalého dozoru 231
Z748 Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli 220
Z749 Problém spojený se závislostí na pečovateli, NS 228
Z75 Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 225
Z750 Lékařské služby, které nelze poskytnout doma 190
Z751 Osoba, čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde 206
Z752 Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu 217
Z753 Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení 198
Z754 Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc 211
Z755 Prázdninová pomocná péče 229
Z758 Jiné problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 216
Z759 Neurčený problém spojený se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí 240
Z76 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností 226
Z760 Vydání opakovaného předpisu 227
Z761 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence 262
Z762 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě 265
Z763 Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 407
Z764 Jiný strávník v zařízení zdravotnické péče 223
Z765 Simulant (vědomá simulace) 221
Z768 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných určených okolností 206
Z769 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za neurčených okolností 197